Formules

Fabrikanten

Frisdrankensector roept kabinet op tot invoering slimme frisdrankenbelasting

DEN HAAG – Het kabinet wil volgend jaar de verbruiksbelasting van alle frisdranken, inclusief water, verdubbelen. De brancheorganisatie voor frisdranken, waters en sappen (FWS) vindt dat een slecht idee en roep het kabinet en de Tweede Kamer op een slimme frisdrankenbelasting in te voeren.

Gerard van Oosbree |

De taks wordt ingevoerd in de strijd tegen overgewicht. Het grootste pijnpunt is volgens FWS-directeur Taco Juriaanse dat alle frisdranken worden belast. Zelfs die met weinig tot geen suiker, zoals water. “Een goede start is wat ons betreft eerst zorgvuldig onderzoek en daarna de invoering van een slimme taks conform het model dat ook in het Verenigd Koninkrijk succesvol is ingevoerd. Maak van die ervaring gebruik zodat we niet opnieuw het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden”, vindt Juriaanse.

Preventie
FWS denkt dat de extra belasting op de manier zoals die nu wordt ingevoerd, niet verkocht kan worden als preventiemaatregel. “Laten we niet in schoonheid ten ondergaan door meteen alles onder die brede suikertaks te laten vallen maar zet wel een goede eerste stap. Want de ervaringen in Engeland leren ons ook dat alleen een frisdrankentaks niet leidt tot minder overgewicht. Daarvoor is een brede suikerbelasting als integraal onderdeel van een breed pakket aan maatregelen en gerichte acties noodzakelijk”, zegt Juriaanse.

Jojobeleid
In het coalitieakkoord staat dat de verhoging van de verbruiksbelasting in 2023 driehonderd miljoen euro moet opleveren. Pas in 2024 zal er een reparatie worden doorgevoerd door waters uit te zonderen van de verhoging. De directeur noemt de invoering van de taks in zijn huidige vorm jojobeleid. Juriaanse: “Dat is niet uit te leggen aan de consument. Zeker niet in een tijd waarin de koopkracht van die consumenten al onder druk staat. Wat ons betreft kan de slimme frisdrankentaks met ingang van 2024 worden ingevoerd. Wij gaan hierover graag met het kabinet het gesprek aan.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

20181019_124204-frisdrank-petrol.jpg