4443-4e9fc30492879e188e405c5238ef9b3f.jpg

Fabrikanten

Heineken krijgt dwangsom om statiegeld

DEN HAAG – Heineken heeft van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een last onder dwangsom opgelegd gekregen voor het niet naleven van de regels voor statiegeld op blik. Volgens de ILT produceert de brouwerij nog steeds blikjes zonder statiegeld voor de Nederlandse markt. Per 1 april is het statiegeld op blikjes hier ingevoerd en moeten alle fabrikanten en importeurs zich aan de wettelijke regels houden.

Redactie |

Alle nieuwe blikjes die vanaf 1 april voor verkoop in de handel worden gebracht moeten voorzien zijn van het statiegeldlogo. Heineken heeft nu een dwangsom van 15 cent per onterecht in de handel gebracht blikje opgelegd gekregen, met een maximumbedrag van 1 miljoen euro. Als dat bedrag is bereikt en de brouwerij voldoet nog steeds niet aan de wettelijke regels, kan ILT de dwangsom verhogen.

Controles
Al voor de invoering is ILT begonnen met controles op de stappen die door de verschillende marktpartijen moesten worden genomen om tot een functionerend statiegeldsysteem te komen. Daarnaast voert de ILT inspecties uit op verschillende locaties. In de meeste gevallen ziet de ILT dat bedrijven alles op orde hebben. Karin Visser, directeur toezicht en opsporing bij de ILT: “De ILT ziet er scherp op toe dat de wet wordt nageleefd, want statiegeld helpt tegen zwerfafval en is belangrijk voor de circulaire economie. We hebben het vertrouwen dat Heineken z’n uiterste best doet en zo snel als mogelijk blikjes mét statiegeldlogo op de markt brengt.”

De inspectie heeft ook geconstateerd dat er blikjes zonder statiegeldlogo worden verkocht waarvoor wel statiegeld in rekening wordt gebracht. Consumenten kunnen hierdoor op het verkeerde been worden gezet omdat alleen op de kassabon is te zien of er wel of geen statiegeld kan worden teruggekregen. De ILT gaat controleren of het statiegeld dan wel wordt terugbetaald.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops