apple-256261.jpg

Onderzoek

Lessen Voedingscentrum hebben positief effect op eetgewoonten scholieren

DEN HAAG – Wat is een gezonde ‘eetwissel’? Wat heeft invloed op je smaakvoorkeur? Als je een keertje vlees eet, welke soort vlees kun je dan het beste kiezen als je rekening wilt houden met het milieu? Met degelijke vragen toetste het Voedingscentrum welk effect haar lesprogramma 'Weet wat je eet' heeft op de scholieren die het volgden. Wat blijkt? Jongeren staan positiever tegenover gezond en duurzaam eten na het volgen van het lespakket.

Redactie |

Middelbare scholieren die het lespakket van het Voedingscentrum hebben gevolgd hebben er meer vertrouwen in dat ze gezond, veilig en duurzaam kunnen eten en staan daar bovendien positiever tegenover, concludeert het Louis Bolk Instituut na onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum. Ze geven bijvoorbeeld aan dat ze na het volgen van het lespakket verschillende stappen willen zetten of hebben gezet als het gaat om hun eigen eetgedrag. Ze zijn ook van plan om meer water te drinken en geven aan dat ze na het volgen van de lessen minder suikerhoudende dranken en zoete en hartige snacks zijn gaan nuttigen. Ook zeggen de leerlingen dat ze minder vlees willen eten. Allemaal belangrijke stappen richting gezond en duurzaam eten volgens de Schijf van Vijf, vindt het Voedingscentrum. Of de goede stappen beklijven is nog maar de vraag. ‘Hoewel de kennis van de leerlingen ook toenam, nam deze niet significant meer toe dan leerlingen die het lespakket niet kregen. Er is meer onderzoek nodig om de borging van deze resultaten op lange(re) termijn vast te stellen’, staat in het onderzoeksrapport.

Gesplitst 

Het onderzoek naar de effecten van het lesprogramma is gedaan onder ruim 600 leerlingen in de onderbouw van vmbo-tl, havo en vwo. De groep leerlingen is voor het onderzoek gesplitst: een deel volgde het lesprogramma van het Voedingscentrum en een deel deed dat niet. Alle leerlingen vulden vervolgens twee keer een vragenlijst in over diverse gedragsdeterminanten en gedragingen ten aanzien van gezonde, veilige en duurzame voeding. Leerlingen die het programma wel volgden kregen ook gevraagd wat zij van het lespakket vonden. Het feit dat 'Weet wat je eet' online te volgens is werd benoemd als sterk punt, het type vragen, de afwisseling van tekst en vragen, de onderwerpen en de opmaak werden door de leerlingen goed bevonden.

Gezond, veilig en duurzaam

'Weet wat je eet' is een gratis lespakket over voeding voor het vo en mbo. In 6 online lessen komen zaken als gezond, veilig en duurzaam eten aan bod. Leerlingen gaan daarnaast aan de slag met hun eigen eetgewoonten. Tijdens de lessen wordt informatie gegeven, er worden video’s getoond, kennis- en reflectievragen gesteld en praktische opdrachten gegeven. Het lesprogramma bestaat al langer, maar is in 2022 inhoudelijk herzien, zo komt duurzaamheid als onderwerp veel meer naar boven, en is teruggebracht van 10 naar 6. Het Voedingscentrum geeft aan dat sinds de herziening ruim 15.000 leerlingen de lessen hebben gevolgd.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops