ABN Amro komt met sectorprognoses 2022

2022 brengt hoge kosten voor groothandelaren en fabrikanten in food

AMSTERDAM – De totale productie van voedingsmiddelen zal in 2022 met 1 procent toenemen, verwacht sectoreconoom van ABN Amro Nadia Menkveld. De coronamaatregelen hebben hier nauwelijks enige invloed op, er vindt alleen een verschuiving plaats van aankopen van out-of-home kanalen naar de supermarkt. Bedrijven in de foodsector zullen in het komende jaar vooral worden getekend door hogere kosten.

Het zijn in de eerste plaats de energieprijzen die erg gestegen zijn. Verwacht wordt dat ze pas na 2023 zullen normaliseren. Daarnaast zijn de grondstoffen duurder geworden. De wereldwijde voedselprijsindex van de FAO, de agrarische organisatie van de Verenigde Naties, was in november 29 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Granen, zuivel, plantaardige oliën en suiker zijn duurder geworden, en dat geldt ook voor vlees – hoewel daarvan de prijs al een tijdje dalende is. Een van de oorzaken van de prijsstijgingen is het containertekort en als gevolg daarvan de vertragingen in de levertijd. Daarnaast is de vraag sterk toegenomen.

Verpakkingskosten

Ook verpakkingskosten zijn flink gestegen. Dat komt vooral door de schaarste van grondstoffen als hout, ijzererts en olie, en de gestegen vraag. Kunststofverpakkingen stegen in oktober 14 procent in prijs ten opzichte van vorig jaar in dezelfde maand. Karton en papier was 40 procent goedkoper in 2020 en houten verpakkingen zijn zelfs 70 procent duurder geworden. Als gevolg van al deze prijsstijgingen nemen de afzetprijzen toe en staan de marges onder druk. Of de schaarste leidt tot lagere productievolumes moet worden bezien en hangt volgens Menkveld af van de rek in de keten.

Bron: Levensmiddelenkrant