AH onthult bijenhotel

LEIDEN – Albert Heijn en Naturalis Biodiversity Center zetten zich de komende weken in voor insecten. In een spaarcampagne spelen insecten te hoofdrol en in het kader daarvan hebben de twee partijen een bijenhotel onthuld in Leiden.

Albert Heijn werkt naar eigen zeggen hard aan de biodiversiteit rondom akkers. “Samen met telers verminderen we stap voor stap het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook worden jaarlijks tientallen kilometers akkerranden ingezaaid met een speciaal mengsel van bloemen en kruiden om een goede leefomgeving voor bijen en andere nuttige insecten te creëren”, vertelt Anita Scholte op Reimer, directeur Kwaliteit & Duurzaamheid bij Albert Heijn. “Dit bijenhotel laat in het klein zien waar het allemaal om draait. Meer plek en bloemen voor bijen als een soort keurmerk voor een gezondere en duurzame landbouw.”

De spaarcampagne is gericht op kinderen en moet hen meer leren over het belang van veertig meer en minder bekende insecten.

Bron: Levensmiddelenkrant