Bestuurswissel bij Duitse tak Vion

BOXTEL - Bernd Stange, operationeel directeur bij de business unit Beef bij Vion wordt lid van de nieuwe adviesraad van Vion (Beirat). Per juli van dit jaar neemt hij deze positie in.

David Camp, de huidige clusterdirecteur Noord-Duitsland van de business unit Pork, zal de functie van Stange overnemen. De functie van Camp wordt weer opgevuld door Leon Cuypers, de huidige directeur supply chain bij de vleesverwerker. 

Toekomst
Camp zal zich samen met het team van Beef gaan richten op de invoering van de nieuwe Vion-strategie, die bestaat uit het opbouwen van toekomstbestendige, duurzame voedselketens. Deze ketens moeten leiden tot langdurige relaties om boeren een stabiele toekomst te geven en om de klanten meer variatie in het productaanbod te bieden. De nieuwe Beirat staat in contact met externe stakeholders en gaat advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur van Vion over zakelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in Duitsland.

Bron: Levensmiddelenkrant