CBS: Nederland grootste vleesexporteur EU

DEN HAAG – Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) komt met een nieuw rapport over vleesexport in Nederland. In de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor komt naar voren dat Nederland in 2020 voor 8,8 miljard euro aan vlees exporteerde en hiermee de grootste vleesexporteur van de EU is.

Na Nederland volgen Spanje, Duitsland, Polen en Denemarken als grootste exporteurs van vlees in de EU. Van de totale verdiensten aan vleesafzet wordt het grootste deel verdient aan export (60 procent), de overige 40 procent met binnenlandse afzet.

Rund- en kalfsvlees
Nederland is de grootste exporteur is voor rund- en kalfsvlees, de tweede voor pluimveevlees en de vierde van varkensvlees. De belangrijkste bestemmingen zijn Duitsland (voornamelijk kalfs- en rundvlees), Verenigd Koninkrijk (vooral pluimveevlees) en China (grotendeels varkensvlees). 85 procent van het vlees dat wordt geëxporteerd in Nederland wordt ook hier geproduceerd of verwerkt, de resterende 15 procent komt uit wederuitvoer of doorvoer.

Exportgewicht
Niet alleen in omzet, ook in exportgewicht is Nederland de grootste. Er werd vorig jaar voor 3,6 miljard kilogram aan vlees uitgevoerd. Het is niet nieuw dat Nederland grote hoeveelheden vlees over de grenzen levert. In 2020, toen Nederland ook de grootste vleesexporteur van de EU was, werd er 2,4 miljard kilogram vlees (5 miljard euro) geëxporteerd.

Nederlands bbp
Met de grote bedragen en hoeveelheden, levert de handel in vlees een toegevoegde waarde op de Nederlandse economie. In 2019 verdiende de Nederlandse economie 8,7 miljard euro aan de totale afzet van vlees. Hiervan was 5,2 miljard euro te danken aan de export. De Nederlandse vleesketen is in totaal goed voor 1,1 procent van het Nederlandse bbp en 1,3 procent van de totale werkgelegenheid.

Bron: Levensmiddelenkrant