Column: Keuzestress!

Het gedrag van de consument verandert in rap tempo onder invloed van een florerende markt. Het consumentenvertrouwen stijgt snel. De stemming onder consumenten verbetert in juni, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 0, tegen -3 in mei 2019. Dat betekent dat er in juni evenveel optimisten als pessimisten zijn. Vooral het oordeel over het economisch klimaat verbetert.

Met 0 ligt het consumentenvertrouwen in juni 2019 boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-4). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). Het gaat dus weer lekker in Nederland. Geen vuiltje aan de lucht en wie weet waar we vanuit dit nulpunt naar toe kunnen groeien. Zouden we ooit boven het record van 36 uit kunnen komen? Is dat iets om naar te streven als land?

Met deze groei in consumentenvertrouwen stijgt de behoefte aan gemak en verlichting van keuzestress verder door. Keuzestress, een nieuw begrip dat volledig past binnen de tijdsgeest van vandaag de dag. De consument heeft het zo druk in deze groeiende economie, kan nauwelijks nog opkijken van zijn device en wil daardoor niet te lang afgeleid worden door keuzes te moeten maken. Het overprikkelde brein kan het allemaal niet meer aan. Een beetje slimme ondernemer of organisatie speelt hier goed op in en zet keuzeaanbod klaar voor de consument die hij bedient. En bevredigt zo op de juiste manier een van de belangrijkste behoeftes die momenteel spelen.
Maar zo snel als behoeftes komen, zo snel kunnen ze ook weer gaan. De vorige crisis (2008) heeft iedereen verrast. We zaten er opeens in en we wisten lange tijd niet meer hoe we eruit moesten komen. Met die crisis veranderde de behoefte van de consument ingrijpend en daarmee zijn gedrag. De handen gingen op de knip en het consumentenvertrouwen zakte naar -41!

Ben je als ondernemer en organisatie nu wel in staat om snel door te schakelen? Is men bij een volgende dip beter voorbereid op de snelle en ingrijpende veranderingen? Kan jij dan betere keuzes maken dan je concurrent? Kan jij de keuze maken om dan niet in je aanbod te saneren maar in plaats daarvan juist toe te voegen? Kan jij dan de keuze maken om je niet te focussen op de kosten? Met als gevolg dat de kwaliteit omlaag gaat? Kan jij dan kiezen om je te focussen op de kwaliteit van je aanbod om zo de kosten omlaag te brengen? Een cliché, ik weet het, maar zoals het gaat met clichés, er zit altijd een kern van waarheid in. Schaarste creëert vaak een behoefte, dus blijf kijken naar de behoefte van jouw klant.

Milou Driesse
Formule manager Meat&Meals