FrieslandCampina draagt nieuw bestuurslid en beoogd voorzitter voor

AMERSFOORT – FrieslandCampina heeft Sybren Attema voorgedragen als lid van het coöperatiebestuur. Het voorzittersoverleg kiest met Attema voor een ervaren bestuurder die veel kennis heeft over de sector en FrieslandCampina. Zo heeft hij in het verleden meegewerkt aan de fusie tussen Friesland Foods en Campina.

Tijdens de extra vergadering op 12 november zal de ledenraad stemmen over de voorgenomen benoeming. Op het moment dat Attema wordt benoemd als bestuurslid, wordt hij voor een termijn van vier jaar aangesteld als voorzitter. Sandra Addink-Berendsen blijft vicevoorzitter.

Fusie
Attema heeft verschillende bestuursfuncties bekleed bij rechtsvoorgangers van FrieslandCampina. Hij was als voorzitter van Friesland Foods nauw betrokken bij de fusie met Campina en was daarna twee jaar lang vicevoorzitter. Attema stopte zijn voorzittersfuncties in 2010 en ging in dienst bij FrieslandCampina als regiomanager dairy development programme Zuidoost-Azië. Die rol vervulde hij tot 2019.

Leiderschap, rust en stabiliteit
Sandra Addink-Berendsen, vicevoorzitter, over de voordracht: “Het bestuur heeft sinds het aftreden van Erwin Wunnekink veel gesprekken gevoerd, zowel onderling als met de ledenraad en de raad van commissarissen. De ledenraad heeft ons een duidelijke opdracht meegegeven: ‘Versterk de verbinding tussen leden en coöperatie, en versterk het toezicht op en de samenwerking met de onderneming. Zorg voor leiderschap, breng rust en stabiliteit in de coöperatie, terwijl de onderneming op volle kracht kan doordraaien’. Attema heeft een uniek profiel, hij heeft kennis van de onderneming en van de coöperatie, en is een echte verbinder die al eerder heeft laten zien succesvol samen te kunnen werken aan het realiseren van een gedeelde en duidelijke stip aan de horizon.” Attema is ook positief over de voordracht: “Elf jaar geleden stond ik aan de wieg van FrieslandCampina. We hebben de coöperatie destijds opgebouwd in het belang van onze melkveehouders, en ik voel me nog altijd enorm betrokken. Nu zowel de sector, de coöperatie als de onderneming een uitdagende tijd doorgaan, ben ik opnieuw zeer gedreven om samen met de leden en het zittende bestuur te bouwen aan de toekomst van FrieslandCampina. Ik heb er een rotsvast vertrouwen in dat we dit met elkaar kunnen bereiken, en ben blij dat ik kan steunen op de kennis en ervaring van het bestuur. Ik zie er naar uit om er samen de schouders onder te zetten.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops