Korting bij ABN financiering met SSK keurmerk

WOERDEN – ABN Amro heeft een SSK Keurmerk gekoppeld aan haar transitielening. Hiermee kunnen ondernemers die het Super Supermarkt Keurmerk behalen korting krijgen op een lening. Ook ondernemers die het keurmerk al hebben, kunnen meedelen in de korting als zij de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen hebben behaald. Een dergelijke afspraak is eerder ook met Rabobank gemaakt.

Met deze erkenning van ABN Amro wordt het onderscheidend ondernemerschap van gecertificeerde ondernemers van SSK benadrukt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Met het SSK Keurmerk kunnen zelfstandige supermarktondernemers aantonen dat zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De transitielening van ABN Amro kan een rentekorting tussen 0,25 en 0,5 procent opleveren. De bank kent deze korting jaarlijks toe op het moment dat de vooraf vastgestelde duurzaamheidsdoelstelling voor dat jaar wordt gehaald. Gedurende drie jaar kan zo korting worden verkregen. Bij Rabobank krijgen SSK gecertificeerde ondernemers ook een exclusieve korting bij de impactlening.

Super Supermarkt Keurmerk
Het Keurmerk is een initiatief van het Vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers in samenwerking met het onderzoeksinstituut TNO. Het SSK Keurmerk wordt toegekend wanneer supermarktondernemers zich onderscheiden door lokale en maatschappelijke betrokkenheid. SSK supermarkten onderscheiden zich op zeven thema's, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport en logistiek.

Bron: Levensmiddelenkrant