Levensmiddelenindustrie wil eerlijker belastingsysteem

DEN HAAG – De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) pleit voor een eerlijkere inrichting van energieheffingen en –subsidies. Zodoende willen zij de energietransitie in hun industrie realiseren.

De federatie zegt dat de levensmiddelenindustrie een van de sectoren is die vooroploopt met het terugdringen van CO2-uitstoot. Ze willen blijven bijdragen aan de subsidie waarmee technieken ondersteund worden, die helpen CO2-uitstoot te verminderen. Echter zou een oneerlijke verdeling in het huidige systeem van heffingen en subsidies ervoor zorgen dat voedingsmiddelenbedrijven moeilijker hun duurzaamheidsambities waar kunnen maken. Levensmiddelenbedrijven betalen namelijk een bijdrage voor de Opslag Duurzame Energie (ODE). Hiermee wordt de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gefinancierd. Desondanks beweert de FNLI dat hun sector hier niet of nauwelijks gebruik van kan maken.

Ongelijkheid
Sommige levensmiddelenbedrijven betalen sinds vorig jaar namelijk tot 400 procent meer ODE-heffing. Dit terwijl de gemiddelde toename in de sector 140 procent bedraagt. De grote industrie die draait op olie en steenkool is vrijgesteld van die heffing. Dit zou de ongelijkheid nog verder vergroten doordat bedrijven in levensmiddelen nauwelijks tot geen aanspraak maken op de subsidie, terwijl de grote industrie wel subsidie ontvangt, aldus de FNLI.

Oproep
De federatie doet daarom een oproep aan de onderhandelaars en de informateur voor een nieuw kabinet, voor een andere verdeling van energieheffingen en -subsidies voor de energietransitie. Ze nodigen hen uit om in gesprek te gaan hierover.

Bron: Levensmiddelenkrant