'Prijs van chocolade moet omhoog'

AMSTERDAM  - Er is nog steeds te veel ongelijkheid in de cacoa-industrie. Om een toekomst voor de cacaoboeren en het product chocolade te kunnen garanderen, moeten de prijzen omhoog.

Zo luidt een van de conclusies van de Cacaobarometer 2015, een initiatief van de belangrijkste Europese maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij een duurzame cacaoproductie. De Cacaobarometer stelt dat veel duurzaamheidsprogramma’s zich richten op het verhogen van de productiviteit van boeren, maar deze benadering zal het armoedeprobleem niet oplossen volgens het onderzoek. Een stijgende productiviteit moet hand in hand gaan met stijgende prijzen. Dat betekent dat chocolade duurder moet worden, concludeert de barometer.

Armoedegrens
"Ondanks alle inspanningen momenteel rond cacao, worden de belangrijkste problemen niet aangepakt: de extreme armoede van cacaoboeren, en dat zij geen stem hebben in het debat over duurzaamheid in cacao," zegt Antonie Fountain, co-auteur van de Barometer. De Cacao Barometer richt zich daarom op de verdeling in de leveringsketen, en de echte inkomens van cacaoboeren. Dit is de eerste keer dat een dergelijke studie gedaan is. West-Afrikaanse cacaoboeren leven ruim onder de internationaal gehanteerde extreme armoedegrens. In Ivoorkust - 's werelds grootste cacaoproducent - moet een boer vier keer zoveel verdienen om de armoedegrens van 2 dollar per dag te bereiken. Voor een inkomen dat in de basisbehoeften voorziet, een leefbaar inkomen, moet het inkomen nog veel meer omhoog, schrijven de makers van de barometer in een persbericht.

Geen toekomst
Cacao biedt geen aantrekkelijke toekomst meer. Steeds meer kinderen van cacaoboeren verlaten de sector, en de gemiddelde leeftijd van een cacaoboer is bijna gelijk aan zijn levensverwachting.

Mars
Steeds meer fusies en overnames hebben ertoe geleid dat steeds minder bedrijven de keten domineren. Vooral chocolademakers, zoals Mars, Nestlé, Ferrero en Mondelez, verwerkers zoals Barry Callabaut en Cargill, en supermarkten verdienen volgens de onderzoekers veel in vergelijking met de andere actoren in de keten.

Certificering
Positieve conclusie in de barometer van dit jaar luidt dat de productie van gecertificeerde chocolade wereldwijd steeds verder toeneemt. Van 2 procent in de eerste Barometerrapportage in 2009, naar 16 procent van de mondiale verkoop van chocolade in de Cacao Barometer 2015. De meeste grote bedrijven, met uitzondering van Mondelez en Nestlé, hebben toegezegd om in 2020 uitsluitend met cacao te werken die gecertificeerd of extern geverifieerd is.

 

Bron: ANP