SMK: meer keurmerkhouders On the way to PlanetProof

DEN HAAG – Stichting Milieukeur (SMK) meldt in een jaarverslag dat het aantal keurmerkhouders van On the way to PlanetProof met 15 procent is gestegen, naar 1.679. Volgens de organisatie is hiermee de groei van voorgaande jaren doorgezet.

In een aantal belangrijke teelten bedraagt het aandeel van dit keurmerk nu al 47 procent van het Nederlandse landbouwareaal. De groei heeft wel voor SMK financieel verlies als resultaat. Ook de boeren en tuinders die als keurmerkhouders optreden in dit verhaal, ontvangen volgens de stichting nog niet de meerwaarde van inspanning voor verduurzaming.

Groeiende impact
De groep zegt verder afgelopen jaar opnieuw veel geïnvesteerd te hebben in de verdere ontwikkeling van de programma’s, en daarmee ook de invloed op het gebied van verduurzaming. Zo zou door de investeringen in personeel, automatisering en onderzoek de kosten verder zijn gestegen, terwijl de inkomsten uit afdrachten achterbleven. Echter zien ze de komende jaren weer kans de reserves aan te sterken. Hierdoor vertrouwt SMK op een blijvend groeiende impact in verduurzaming.

Evenwicht
Het onafhankelijke keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ staat voor duurzaamheid. Met het label zouden boeren, tuinders en andere bedrijven toewerken naar een productie die meer rekening houdt met de draagkracht van onze planeet.

Bron: Levensmiddelenkrant