Spa krijgt erkenning

MADE – De Belgische drankengigant heeft het internationaal erkende CO2-neutraal label voor al zijn activiteiten ontvangen. Een bekroning voor de inspanningen die Spa de afgelopen tien jaar geleverd heeft om klimaatneutraal te raken.

In tien jaar tijd wist Spa de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent per liter product terug te brengen. Daarnaast investeert Spa in projecten waarmee andere landen hun uitstoot kunnen terugdringen. Per saldo is het effect van een fles Spa op het klimaat daardoor geneutraliseerd. Een belangrijke mijlpaal, maar de ambities reiken verder.

Als producent van natuurlijk mineraalwater weten wij als geen ander hoe afhankelijk we zijn van de natuur, zegt Bart Peeters, general manager van Spadel Benelux. “Klimaatverandering is een van de grote bedreigingen voor de natuur en onze samenleving, dus hechten wij er groot belang aan om die tegen te gaan”.

Nieuwe ambities
Het CO2-neutraal label is een mijlpaal, maar zeker geen eindstation. De komende 10 jaar wil Spadel, het moederbedrijf van Spa, de emissies van CO2 in de keten met nog eens 42 procent terugdringen. De ambitie is om uiteindelijk in 2050 geen eigen emissies meer te veroorzaken. Een belangrijke stap hierbij is het verder verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, dat bovendien volledig uit gerecycled materiaal zal bestaan.

Meer lezen over het behaalde keurmerk van Spadel? Klik hier voor ons interview met Bart Peeters.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops