Herformulering stelt fabrikanten voor uitdagingen

Suikervrije dranken steeds meer de norm

[Special: Week zonder suiker] NIEUWVEEN - Het assortiment suikervrije frisdranken en sappen groeit als kool. Voor zowel nieuwe spelers als bestaande partijen is suikerreductie een enorm actueel thema. Twee fabrikanten vertellen hoe zij inspringen op de ontwikkeling.

De tijd waarin suikervrije frisdranken en sappen slechts een klein deel van het schap innamen, ligt al lang achter ons. Gevestigde drankmerken brengen een suikervrije lijn op de markt, herformuleren bestaande producten (vaak ingegeven door het Nationaal Preventieakkoord en de op handen zijnde suikertaks), en het portfolio van sommige nieuwe spelers bestaat zelfs uit alleen suikervrije dranken.

De norm
Suikervrij wordt steeds meer de norm voor consumenten. Bij fabrikant Monster Energy zien ze dat het suikervrije assortiment al goed is voor een derde van de totale verkoop. De fabrikant werd twintig jaar geleden opgericht in de Verenigde Staten en kwam in 2010 naar Nederland. “Vlak daarna zijn al de eerste suikervrije varianten gelanceerd, nu is meer dan 50 procent van ons assortiment suikervrij”, aldus business manager Nederland Thomas van Rijmenam. Monster Energy onderscheidt drie segmenten binnen de traditionele energycategorie, zogeheten platforms: traditional (core), zero sugar (ultra) en flavour (juiced). Daarnaast heeft het frisdrankenmerk het performance energy platform (Reign) en coffee (Espresso Monster). In het suikervrije segment biedt Monster Energy tien smaken. Van Rijmenam: “Maar ook bij ons core-assortiment bekijken we of we het suikergehalte omlaag kunnen brengen; Monster Energy Mule is hier een mooi voorbeeld van.”

Portion control
Volgens Van Rijmenam is binnen energydrinks een discussie aangewakkerd over portion control : “Supermarkten vervangen momenteel grote formaten door verpakkingen van maximaal 250 ml met het doel de suikerinname van consumenten te verlagen.” Monster Energy, die al haar dranken in alleen blik aanbiedt, voert voornamelijk 500 ml verpakkingen; Espresso Monster en Reign Performance Energy worden wel in een verpakking van 250 ml verkocht. Van Rijmenam: “Portion control is geen toereikende oplossing voor suikerreductie - we zien dat consumenten graag twee of meer blikjes van 250 ml drinken. Daarom bieden we consumenten graag de keuze. Niet alleen qua smaak, maar ook wat betreft wel of geen suiker. We weten bijvoorbeeld dat bij retailers met een kleiner aanbod in verschillende smaken, verpakkingsgrootte en wel/geen suiker, het aandeel zero sugar minder hard groeit. Als je kijkt naar de gewogen calorie-intake van energydrinks, dan scoort Monster Energy veel beter dan de markt: 12% minder calorieën. Wij zijn ervan overtuigd dat we meer resultaat behalen door ons suikervrije portfolio te verbreden en consumenten een keuze te bieden. Ook blijkt uit ons marktonderzoek dat onze consumenten geregeld switchen tussen de verschillende platforms: meer dan de helft van onze core-klanten koopt regelmatig ook iets uit het ultra-assortiment.”

Fruitsappen
Ook bij Spadel is de afgelopen jaren hard gewerkt aan suikerreductie. “Voor onze productlijnen ‘natuurlijke mineraalwaters’ en ‘water met smaak’ – Spa Touch – is suikerreductie niet aan de orde. Die bevatten immers geen suiker en calorieën. Bij de Spa-limonades hebben we bij alle producten, zowel de bruisende als nietbruisende, het suikergehalte met circa 45 procent naar beneden gebracht”, vertelt Marjolein Dieleman, country coördinator marketing Nederland. Een lang en ingewikkeld proces ging daaraan vooraf: “Al onze producten bestaan volledig uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Aan dat principe houden we altijd vast, maar het maakt herformulering extra uitdagend. Per variant hebben we alternatieve ingrediënten gevonden. In alle fruitige frisdranken zit minimaal 10 procent vruchtensap om een fruitige smaak te creëren. Door de suikerreductie bevatten de nieuwe producten nu slechts 8 tot 12 calorieën per 100 ml, tegen zo’n 19 calorieën per 100 ml in het eerdere recept. De hernieuwde lijn, zowel bruisend als niet bruisend, is sinds april dit jaar verkrijgbaar onder de naam Spa Fruit”, aldus Dieleman.
Als gevolg van de herformulering verbetert Spa Fruit van Nutri-Score D naar C - dit wordt niet actief gecommuniceerd via de verpakking.

Suikertaks
Het kabinet-Rutte 4 is voornemens een suikertaks in te voeren, staat in het coalitieakkoord. Het kabinet wil op die manier de strijd aanbinden met overgewicht. Momenteel is zo’n 50 procent van de Nederlanders te zwaar; in 2040 moet dit teruggedrongen zijn tot 38 procent.

Onderzoek buitenland
Het RIVM bracht in 2020 het effect van een suikertaks in het buitenland in kaart. Het instituut meldt onder andere dat uit de beperkt beschikbare gegevens uit een aantal landen blijkt dat de verkoop van belaste frisdrank is afgenomen. In het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen worden meer gezondere alternatieven verkocht. Het is alleen niet duidelijk in hoeverre deze veranderingen in de verkoop het directe gevolg zijn van de belasting. Volgens deskundigen hangt het effect van de suikertaks af van meerdere factoren, zoals de hoogte ervan, de beschikbaarheid van alternatieve voedingsmiddelen, de relatieve prijs van eten, het bestedingspatroon van consumenten en andere veranderingen in kosten van levensonderhoud.

Gecombineerde aanpak
Branchevereniging FWS (Frisdranken, Waters en Sappen) is voorstander van de invoering van een brede suikertaks die op meer producten betrekking heeft dan alleen de frisse dranken. FWS deelt de ambitie met het kabinet om Nederland gezonder te maken. Directeur Taco Jurriaanse: “We moeten er gezamenlijk werk van maken om iedereen, en zeker jongeren, ervan te doordringen dat een gecombineerde aanpak van bewegen en gezond eten en drinken, essentieel is voor hun gezondheid.”

Bron: Levensmiddelenkrant

 

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.