Topman Orive:‘We hebben de ambitie om tegen 2050 netto-nul-uitstoot te genereren’

Tetra pak overtreft duurzame doelstellingen van 2020

PULLY (CH) - Tetra Pak heeft zijn jaarlijkse Sustainability Report uitgebracht. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang die ze in 2020 hebben geboekt binnen de bedrijfsvoering op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast worden de verplichtingen en ambities aangekaart.

De noodzaak van duurzame initiatieven is door de coronacrisis onderstreept, meldt Tetra Pak. De pandemie zorgde ervoor dat duurzame acties moesten versnellen, evenals het vinden van oplossingen voor uitdagingen waarmee de planeet wordt geconfronteerd. In het rapport benadrukt de verpakkingsfabrikant hoe ze haar inspanningen op het gebied van investeringen en innovatie heeft opgevoerd en met verschillende partijen de krachten heeft gebundeld. Dit om tegemoet te komen aan de grotere vraag naar voedsel, maar tegelijkertijd daarbij de impact op natuurlijke hulpbronnen te verminderen.

Noodzaak
Adolfo Orive, president en ceo van Tetra Pak meldt in het rapport: “Ons duurzaamheidsrapport benadrukt de noodzaak van een holistische benadering van duurzaamheid, waarbij we voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd, de mensen waarmee we werken en de planeet waarop we leven beschermen. In dat kader focussen we op het verkleinen van onze carbon footprint, een toename van recycling, het beschermen van biodiversiteit en het verbeteren van de toegang tot veilig voedsel voor mensen over de hele wereld. Het afgelopen jaar is op al deze gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt. Hij vervolgt: “We zijn bovendien dichter bij onze ambitie om tegen 2050 netto-nul-uitstoot te realiseren in de hele waardeketen en om de meest duurzame voedselverpakking ter wereld te leveren. Wat betekent dat een verpakking uitsluitend is gemaakt van verantwoorde hernieuwbare of gerecyclede materialen en volledig recyclebaar en CO2-neutraal is”, aldus Orive.

Prestaties
Het bedrijf heeft bijgedragen aan de continuïteit van veilige voedselvoorziening tijdens de coronacrisis, samen met klanten en leveranciers. Door samenwerking met andere partijen hebben ze ervoor gezorgd dat 64 miljoen kinderen - ondanks de pandemie - melk of andere voedzame dranken in Tetra Pak verpakkingen konden krijgen op school. Verder zijn Dairy Hub-initiatieven uitgebreid, evenals het wereldwijde adviespanel voor diversiteit en een soortgelijk panel is opgericht in elk geografisch gebied waar het bedrijf actief is. Voor de vijfde keer op jaar is Tetra Pak uitgeroepen tot leider op het gebied van transparantie en actie op milieugebied door non-profit organisatie Carbon Disclosure Project.

Toekomst
De klimaatdoelstelling voor 2020 werd overtroffen. “Hiermee is aangetoond dat het mogelijk is economische groei en klimaatimpact over de hele keten los te koppelen”, zegt Tetra Pak. De totale uitstoot van broeikasgassen heeft het bedrijf met 19 procent kunnen verlagen, ten opzichte van 2010. De verpakkingsgigant spreekt de ambitie uit om in 2050 netto-nul uit te stoten over de gehele waardeketen, wat wordt ondersteund door een tussentijdse doelstelling voor 2030 van netto-nuluitstoot voor de eigen activiteiten. Daarnaast doet Tetra Pak nog drie andere beloftes: de toezegging om een broeikasgasreductie van 46 procent te bereiken in de gehele waardeketen in 2030, een volledig hernieuwbaar aseptisch verpakkingspakket in 2023 en het bereiken van een recyclingpercentage van 70 procent in Europa in 2025.

Bron: Levensmiddelenkrant