Rabobank erkent SSK keurmerk

UTRECHT - Rabobank heeft het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) erkend als duurzaam keurmerk. Ondernemers met dit keurmerk krijgen hierdoor een korting op hun financiering.

Zelfstandige supermarktondernemers kunnen met het SSK keurmerk aantonen dat zij ondernemen met een duurzame en maatschappelijke impact. Hierdoor kunnen zij gebruikmaken van de Rabobank Impactlening. Dit kan een rentekorting opleveren tussen de 0,4 en 0,65 procent bij een financieringsbedrag tussen 250 duizend en 7,5 miljoen euro. De korting geldt voor het gehele leenbedrag.

Toekenning
Het Super Supermarkt Keurmerk wordt toegekend aan zelfstandige supermarktondernemers die zich onderscheiden door lokale en maatschappelijke betrokkenheid. SSK supermarkten onderscheiden zich op zeven thema's, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport en logistiek. Het Super Supermarkt Keurmerk is een initiatief van brancheorganisatie het Vakcentrum en is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO.

Bron: Levensmiddelenkrant