Vanaf 1 juli ook kleine plastic flesjes via emballage inzamelen

‘Supermarkten zijn klaar voor uitbreiding statiegeld’

LEIDSCHENDAM/WOERDEN - Nog een paar weken en dan wordt statiegeld op kleine plastic flesjes van frisdrank en water ingevoerd. Om voor de consument duidelijk te maken welke flesjes zij kunnen inleveren is er een nieuw statiegeldlogo. De uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem is vorig jaar aangekondigd. Het doel hiervan is om zeker 90 procent van de verkochte kleine flesjes weer in te nemen.

Consumenten gaan € 0,15 statiegeld betalen voor kleine plastic flesjes frisdrank en water. Ook voor de producenten en innamepunten gaat er veel veranderen. Alle flessen, zowel groot als klein, worden voorzien van een vernieuwd statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code. Dat laatste is belangrijk voor de juiste verwerking van de aangepaste vergoeding- en bijdragestructuur. Per ingenomen fles ontvangt het innamepunt een kostenreflectieve vergoeding, zoals Statiegeld Nederland dat noemt. De manier van inname bepaalt de hoogte van het bedrag.

Grondstof
Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland, laat weten dat deze verandering even wennen is voor de branche. “Daarom starten wij een landelijke campagne zodat iedereen in Nederland weet dat vanaf 1 juli ook statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water zit. Het is belangrijk om op het statiegeldlogo te letten en ervoor te zorgen dat het etiket bij inleveren nog op de fles zit en goed te lezen is.” Het doel van de invoering is om zeker 90 procent van de kleine plastic flesjes weer in te nemen. Het is namelijk een belangrijke grondstof waar weer andere verpakkingen en producten van gemaakt kunnen worden.

Veranderingen
Het afgelopen jaar zijn zowel fabrikanten als supermarktondernemers bezig geweest met de voorbereiding van deze invoering. Nieuwe EAN-codes, meer ruimte in de winkel om de ingeleverde flesjes op te slaan en nadenken over zelf compacteren (volume verkleinen) of uitbesteden. Levensmiddelenkrant ging in gesprek met het Vakcentrum over deze aanpassingen. “De stroom aan flessen gaat fors toenemen, ook moeten de emballage-automaten voldoen aan nieuwe vereisten. Een deel van de supermarkten kan dit opvangen met bestaande apparatuur en een deel heeft extra of nieuwe machines aangeschaft om dit te verwerken. Ondernemers hebben ook moeten beslissen of ze zelf compacteren of dat dat door hun commerciële organisatie wordt gedaan. Overigens hebben verschillende commerciële organisaties, al dan niet in afstemming met de franchisenemersvereniging, hun franchisenemers niet de optie geboden om zelf te compacteren. Het is belangrijk dat er goede afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de innamevergoeding (inclusief compacteringsvergoeding) tussen de ondernemers en hun commerciële organisatie”, laat de brancheorganisatie weten. Administratief gezien staan er ook veranderingen op de planning. Alle ondernemers hebben de nieuwe EAN-codes moeten verwerken in hun kassasysteem en de prijs van een aantal producten verandert. Bovendien zullen klanten goed geïnformeerd moeten worden, om discussies te voorkomen. “Al met al vraagt dit een flinke voorbereiding voor supermarkten. Daarnaast moet het ingepast worden. Of de ondernemers nu kiezen voor zelf compacteren of niet, er is zonder meer extra ruimte nodig”, aldus het Vakcentrum. “Maar wij schatten in dat supermarkten er klaar voor zijn.”

Innamepunt
Het aantal innamepunten gaat per 1 juli flink toenemen. Supermarkten groter dan 200 vierkante meter, bemande tankstations langs de snelweg en bemande ov-locaties worden verplicht om te starten met de inzameling en uitkering van statiegeld. Het Vakcentrum laat weten dat bijna alle supermarkten daarom een innamepunt worden.
Afhankelijk van het bestaande innamesysteem zijn er ondernemers die een nieuwe emballage-automaat hebben moeten aanschaffen om ook de kleine flesjes te kunnen inzamelen. “De aangepaste vergoeding- en bijdragestructuur zou kostendekkend moeten zijn, dat is het uitgangspunt. Of dat daadwerkelijk zo is, is afhankelijk van de situatie van de ondernemer. Heeft hij nieuwe apparatuur moeten aanschaffen of niet? Gaat hij zelf compacteren of niet? Welke afspraken zijn gemaakt met de commerciële organisatie? Hoe groot is straks de innamestroom van kleine plastic flesjes? Het is dus per supermarkt verschillend of de vergoedingstructuur voldoende is om de gemaakte kosten eruit te halen”, laat de brancheorganisatie voor zelfstandig ondernemers weten.

Blikjes
De invoering van statiegeld op blikjes is al aangekondigd en gaat in december 2022 van start. “Er is nog veel onzeker hierover en de vraag is welke rol supermarkten hierbij krijgen. Dit maakt het voor ondernemers wel lastig om toekomstbestendige keuzes te maken. Om de druk op de winkelvloer niet nog verder te vergroten, pleit de branche voor een systeem buiten de winkel”, aldus het Vakcentrum.

Overgangsperiode
Het nieuwe statiegeldsysteem gaat per 1 juli in, maar de overgangsperiode is 1 juni begonnen. Zo kunnen de eerste kleine flesjes met statiegeld instromen in de markt, voordat alle verplichte innamepunten klaar moeten zijn om de flessen retour te nemen.
Alle oude voorraad mag tot 1 juli op de markt worden gebracht, daarna mogen er geen kleine petflessen meer zonder statiegeld worden geleverd. Kortom, alles wat al in de keten is mag worden uitverkocht.

Bron: Levensmiddelenkrant