Vakcentrum wil meer aandacht voor maatschappelijke bijdrage zelfstandig winkeliers

WOERDEN – Het Vakcentrum stelt dat de bijdrage die zelfstandige winkeliers leveren aan de leefbaarheid van een buurt, wijk of dorp in de politiek nog onvoldoende erkend wordt. De branchevereniging van zelfstandige winkeliers bracht dat gisteren naar buiten op de Dag van het Vakcentrum, hun eigen congres.

Een dag voor Prinsjesdag riepen zij het kabinet en de kamer op de gevolgen van beleid voor de mkb-winkeliers meer aandacht te geven. Volgens het Vakcentrum is deze groep van groot belang voor het goed functioneren van een gemeenschap. Omdat dit aspect te weinig wordt meegenomen in de beleidsvorming, loopt op termijn de leefbaarheid van met name wijken en dorpen gevaar. Winkeliers kampen met oneerlijke concurrentie uit buurlanden, online, ongelijke speelvelden en een gespannen arbeidsmarkt, aldus de branchevereniging.

Leefbaarheid
Het Vakcentrum legt verder uit: “De overheid dient zich te realiseren dat zonder zelfstandige winkeliers niet alleen winkels en de werkgelegenheid verdwijnen maar ook een belangrijke sponsor voor veel activiteiten en een ontmoetingspunt. In Nederland moeten we ons blijven inzetten om een goede winkelstructuur en daarmee de leefbaarheid te behouden.”

Grenseffecten
Een van de voorbeelden die worden genoemd zijn de grenseffecten, met name bij Duitsland. De voorgenomen maatregelen met betrekking tot de beperking van de verkoop van tabak en de verhoging van accijns op alcohol in Nederland zorgen volgens de Vakcentrumleden voor meer inkoop in Duitsland vanwege de goedkopere prijs aldaar. “Daar zijn deze artikelen nu al goedkoper te verkrijgen dan in ons land. Zeker als er ook nog gedacht wordt aan vettax en suikertax. Daarbij moet bedacht worden dat niet alleen de tabaks- en alcoholomzet verdwijnt, maar de consument ook andere artikelen gelijk aankoopt en daar van de horeca gaat genieten. De schade in Nederland is daardoor dus groter, en niet alleen voor de winkels maar voor iedereen die door die winkels wordt ondersteund“, zegt Patricia Hoogstraaten, directeur Vakcentrum. “Het is duidelijk dat winkelgebieden moeten transformeren. We lopen er echter nog te vaak tegenaan dat gemeenten stellen dat de plannen al voor vijf jaar vast staan.”

Bron: Levensmiddelenkrant