iStock-1437640384.jpg

Achtergrond

Meerderheid Tweede Kamer tegen plastictoeslag

DEN HAAG – Een motie van de SP tegen de extra belasting op het gebruik van wegwerpplastic, de zogenaamde SUP-regeling, is door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De motie werd ingediend door SP-Kamerlid Jimmy Dijk. Zijn partij is voor klimaatrechtvaardigheid, waarmee bedoeld wordt dat de rekening voor verduurzaming bij de vervuilende industrie moet liggen, en niet bij de consument, voor wie het al zulke dure tijden zijn. Ambtgenoten van de VVD, BBB, Denk, Bij1, SGP, groep Van Haga, FvD, JA21 en PVV zijn het met hem eens en pleiten dus ook voor afschaffing van de toeslag.

Redactie |

Sinds 1 juli van dit jaar moeten consumenten een kleine heffing betalen voor het gebruik van wegwerpplastic bij kant-en-klare maaltijden. De ondernemer mag zelf weten hoe hoog dit bedrag is, de overheid stelt 10 tot 50 cent per eenheid voor. Doel is het terugdringen van zwerfaval. Volgens Dijk is de consument nu nog meer geld kwijt voor zijn dagelijkse producten, en moet niet de consument de portemonnee trekken voor het verminderen van zwerfafval, maar de vervuilende producent.

Pesttaks
“De plastictaks is vooral een pesttaks. Deze taks legt de rekening voor klimaatbeleid eenzijdig bij de consumenten en de kleine ondernemers, terwijl deze bij de grote producent gelegd zou moeten worden. Mensen houden veel te weinig over om de rekeningen te kunnen betalen, terwijl bedrijven 327 miljard aan winsten boekten vorig jaar. Het zijn de producenten die gedwongen moeten worden om te verduurzamen. Het is daarom goed en rechtvaardig dat de Tweede Kamer ons nu steunt”, aldus Dijk. Hij redeneert dat alle belastingen mensen terecht boos maken en de steun voor het klimaatbeleid weghalen. 

Vervolg
Een meerderheid is dus voor afschaffing van de ‘plastictaks’, maar of die er gaat komen? De bal ligt nu bij demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, die de maatregel liet ingaan. Te verwachten valt dat het volgende kabinet er een vervolg aan mag geven.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops