globe-3383088_1920.jpg

Fabrikanten

Ministerie van Economische Zaken gaat inkoopmuren onderzoeken

DEN HAAG – Demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken gaat onderzoek laten doen naar vermeende barrières die fabrikanten en leveranciers zouden opwerpen om inkoop over de landsgrenzen te voorkomen. Voor het einde van dit jaar moet consultancybureau Ecorys de gevolgen hiervan voor Nederland in kaart hebben gebracht.

Redactie |

Het aangekondigde onderzoek is een vervolg op een brief van onder andere de Nationale Winkelraad van MKB Nederland aan de Tweede Kamer waarin deze territoriale leveringsbeperkingen onder de aandacht worden gebracht. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft hierop aan de demissionair minister om een reactie gevraagd.

Beperkingen
De leveringsbeperkingen voorkomen dat de detail- en groothandel producten binnen de EU kunnen inkopen en zo profiteren van lagere prijzen in andere landen. Ze worden volgens eigen zeggen door grote leveranciers gedwongen om veel verkochte producten in eigen land in te kopen. De schrijvers van de brief, naast MKB Nederland ook de Raad Nederlandse Detailhandel en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, stellen dat ‘als een retailer toch besluit om zelf via buitenlandse kanalen in te kopen, er zichtbare en onzichtbare sancties worden opgelegd, bijvoorbeeld dat producten plotseling niet meer leverbaar zijn’. In het FD verwerpen de fabrikanten de kritiek van de winkelbedrijven.

De demissionair minister vindt dat het vrije verkeer van goederen voorop moet staan binnen een goed functionerende Europese interne markt. Ook ziet de demissionair minister mogelijke andere oorzaken voor prijsverschillen tussen lidstaten, zoals concurrentie en schaalverschillen. Zij erkent wel bewust te zijn van het bestaan van territoriale leveringsbeperkingen en het prijsopdrijvend effect ervan.

Als het onderzoek is afgerond zullen de resultaten met de vaste commissie worden gedeeld.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

Lees meer over: