mondelez.png

Fabrikanten

Mondelez krijgt SBTi goedkeuring voor duurzaamheidsdoelstellingen

BREDA – Snackfabrikant Mondelez heeft goedkeuring gekregen van Science-Based Targets initiative (SBTi) voor haar doelstellingen om broeikasgasemissies tegen 2030 te hebben verminderd. Het afgelopen jaar heeft de fabrikant belangrijke stappen gezet naar een duurzamere toekomst en een gezondere manier van consumeren.

Redactie |

Dat meldt Mondelez in haar duurzaamheidsrapportage 'Snacking Made Right'. In de rapportage geeft het bedrijf informatie over haar inspanningen en initiatieven op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). “Ik ben zeer trots op het werk dat we leverden in 2023 om te blijven voldoen aan de steeds veranderende consumentenbehoeftes, terwijl we belangrijke stappen zetten voor het behalen van onze ESG-doelstellingen,” zegt Dirk Van de Put, voorzitter en ceo van Mondelez International. “Tijdens een periode van wereldwijde inflatie en economische onzekerheid is dit meer dan ooit het bewijs van de kracht van onze iconische merken, maar ook van onze gerichte en strategische aanpak voor duurzame groei.”

Ambitie
Mondelez streeft ernaar om tegen 2050 een netto nul uitstoot van broeikasgassen in haar volledige keten te bereiken. Daartoe heeft het bedrijf het afgelopen jaar ingezet op bewust snacken. Hiertoe heeft de fabrikant de ingrediënten en voedingsstoffen verbeterd om consumenten in staat te stellen een bewustere keuze te maken. Door over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen wordt ook de klimaatimpact aanzienlijk verminderd. "We zijn blij dat het SBTi onze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 goedkeurde. Dat versterkt alleen maar onze ambitie om van duurzaam snacken wereldwijd de norm te maken,” aldus Christine Montenegro McGrath, chief impact and sustainability officer. "We zetten koers naar onze netto nul ambitie en trachten zo verder bij te dragen aan een duurzamere toekomst.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops