nutri-scorezuivelschap.jpg

Fabrikanten

NAPV nog geen leidende rol bij herformulering voedingsmiddelen

DEN HAAG – De Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) moet ervoor zorgen dat in 2030 voedingsmiddelen een verbeterde productsamenstelling hebben, zoals minder zout, suiker en verzadigde vetten. In september gingen vertegenwoordigers van levensmiddelenbedrijven en de branche in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Redactie |

Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van een tussenevaluatie, uitgevoerd door Wageningen University and Research (WUR), meegenomen. Hieruit blijkt dat de NAPV nog geen leidende rol speelt in de herformulering van voedingsmiddelen in Nederland. Wel helpt de NAPV om structuur te brengen in het herformuleringsproces, om in actie te komen en maatschappelijke verantwoording te nemen en samen te werken. Het zichtbaar kunnen maken van verbeteringen, bijvoorbeeld via NutriScore, werd het meest genoemd als stimulerende factor. Het doel van de NAPV is om het aandeel producten met de meest gunstige samenstelling te verhogen van 25% naar 50% in 2030, terwijl het aandeel minst gunstige producten verschuift van 25% naar 10%.

Monitoring
In 2025 zal het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een eerste NAPV-monitoring opleveren die onder andere de voortgang zal laten zien op de verbetering van de samenstelling van voedingsmiddelen. “Tegelijkertijd snappen wij heel goed dat er nog belemmerende factoren zijn, maar branches en/of fabrikanten zijn nu aan zet om afspraken te maken en met elkaar stappen te zetten’’, meldde Sander Baljé van het ministerie van VWS. Hij vertelde verder dat de Tweede Kamer opdracht heeft gegeven wetgeving voor te breiden, maar daar moest wel noodzaak voor zijn. In de ideale situatie moet de NAPV tot productverbetering leiden en is wetgeving niet nodig.

Vervolgstappen
Als het gaat om vervolgstappen werd de rol van de supermarkten als potentieel grootste aanjager van productverbetering door producenten aangewezen. Dat staat volgens een vertegenwoordiger van de retail ook op de agenda, “maar we willen het niet alleen doen, anders snijden we onszelf in de vingers.” Ook is het belangrijk dat iedereen, van producent en cateraar, tot supermarkt en de out-of-homesector, stappen zet om zo tot een level playing field te komen, anders zal de monitoring geen verandering laten zien.

Meer informatie over de NAPV is hier te vinden.

Bron: Levensmiddelenkrant