import.jpg

Onderzoek

Nederland grootste importeur van soja, palmolie en cacao

DEN HAAG: Nederland is een grote importeur van die producten die, volgens de Europese Commissie, gelinkt worden aan ontbossing en landdegradatie, zo stelt het CBS in de Internationaliseringsmonitor. Van alle Europese landen haalde Nederland in 2022 de meeste goederen met risico op ontbossing uit niet-EU-landen. Hiervan komt het leeuwendeel weer in het buitenland terecht. De voedingsindustrie is de grootste gebruiker van deze goederen.

Redactie |

In mei van dit jaar zijn door de Europese Raad nieuwe regels vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de consumptie en handel in de EU niet bijdragen aan ontbossing en verdere aantasting van bos-ecosystemen. Wereldwijd komt er steeds meer landbouwgrond bij ten behoeve van het verbouwen van soja, palmolie en cacao. Hierdoor vindt ontbossing plaats en worden bosecosystemen aangetast. Soja, rundvlees, palmolie, hout, cacao en koffie zijn voorbeelden van afgeleiden van geïmporteerde producten die hiervan afkomstig zijn.

Grootste importeur
Wat betreft importwaarde is Nederland is de grootste EU-importeur van de grondstoffen en afgeleide producten van soja, palmolie en cacao uit niet-EU-landen. Ook is Nederland de tweede EU-importeur van hout en rund uit landen buiten de Europese Unie. Bij koffie komt ons land op de zesde plaats.

De import van hout is sinds 2002 toegenomen met 125%. Daarna volgt cacao met 67%. Rund met 53% en palmolie met 19%. Koffie daalde licht (2%), ook de import van soja daalde met 21%.

Risico
De meeste producten (voornamelijk soja en hout) die risico op ontbossing vormen, komen uit Brazilië, met een waarde van 3,2 miljard. Daarna volgen de Verenigde Staten. Uit Ivoorkust, derde in de rij, komen cacaobonen. Nederland haalt veel houten meubelen uit China. Andere landen waaruit goederen worden geïmporteerd zijn Indonesië en Maleisië (palmolie), Het Verenigd Koninkrijk (hout), Argentinië (rund en soja) en Ghana (cacao). Ook importeert Nederland hout(producten) met ontbossingsrisico uit landen binnen de EU. Dit zijn Duitsland, België en Zweden. Het bedrag dat hiermee gemoeid gaat, is zelfs groter dan alle andere ontbossinggerelateerde producten samen.

Van de totale import gaat 28% weer naar het buitenland, quasivervoer buiten beschouwing gelaten. 33% wordt naar het buitenland geëxporteerd na verwerking. En 39% blijft in Nederland voor directe consumptie of verwerking.

Voedingsindustrie
De voedingsindustrie heeft met 41% het grootste aandeel in het gebruik door Nederlandse bedrijfstakken en is tegelijkertijd de enige bedrijfstak die gebruikmaakt van alle typen risicogevoelige goederen. Hierna volgen de papierindustrie, bouw, meubelindustrie en zakelijke dienstverlening. Zij gebruiken alleen hout. Voor energievoorziening wordt de laatste jaren meer hout gebruikt. De horeca is voor een groot deel verantwoordelijk voor de import van rundvlees. Het grootste deel van de import voor de voedingsindustrie gaat naar het buitenland, 79%. Bij de overige bedrijfstakken samen, blijft 58% in Nederland en 42% gaat naar het buitenland. 

Bron: Levensmiddelenkrant

Lees meer over: