Fabrikanten

Nestlé en Vreugdenhil reduceren broeikasgassen binnen melkveehouderij

AMSTELVEEN – Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods hebben een groots project gelanceerd om de broeikasgassen binnen de melkveehouderij fors te reduceren. Halvering is het doel. Dit is onderdeel van de Nestlé Global ambitie.

Lisa van der Linden |

Nestlé, Vreugdenhil Dairy Foods, Wageningen University en een kleine groep van zeventien pilotboeren werken aan een aanpak die samenwerkt met de natuur, het zogenaamde regeneratieve boeren. Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods breiden het project op termijn uit om meer dan 250 boerenbedrijven met kennis en financiële middelen te ondersteunen om de transitie te maken naar een regeneratieve melkveehouderij. Nikki Adamo, ceo Nestlé Nederland: ‘’Nederland is één van de belangrijkste agrilanden voor Nestlé wereldwijd. Op basis van de eerste succesvolle implementaties en een breed enthousiasme bij alle betrokkenen gaan we het project stapsgewijs breder uitrollen onder nog eens 250 melkveehouderijen. We willen impact maken en daarom investeren we de komende jaren gezamenlijk ruim 50 miljoen euro om onze ambitie, om tegen 2030 onze broeikasgassen te halveren, te realiseren.”

Eerste stappen
De zeventien pilotboeren  hebben de eerste stappen gezet in de transitie om de boeikasgassen te halveren. Dat gebeurt door middel van de bronnen in kaart brengen en vervolgens regeneratieve landbouw toe te passen. Daardoor wordt de bodem- en waterkwaliteit verbeterd, groeit de biodiversiteit en wordt het landbouwproces geoptimaliseerd. “Regeneratieve landbouw vraagt om een collectieve ketenbenadering, willen we impact maken. Daarom zijn we trots dat we samen met onze melkveehouders en Nestlé met een aanpak komen die dit mogelijk maakt", stelt Albert de Groot, ceo van Vreugdenhil. Als voorbeeld wordt het inzaaien van grasklaver genoemd, dat zorgt voor een verminderd gebruik van kunstmest wat tot een CO2-reductie leidt.

Een van de voorbeelden is het inzaaien van grasklaver dat zorgt voor verminderd gebruik van kunstmest wat tot een CO2-reductie leidt. Ook is bekend dat percelen met grasklaver smakelijker worden gevonden door het vee en dat er een hoger eiwitgehalte wordt verkregen in het kuilgras.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

whatsapp-image-2022-11-30-at-13.52.47.jpeg