kweekvlees-a900x525.jpg

Fabrikanten

Nog geen kweekvlees voor Europese consument

AMSTERDAM – Echt vlees produceren zonder uitbreiding van de veestapel was voor startups lange tijd de beweegreden voor de productie van kweekvlees. Er is nu echter een verandering in de strategie om kweekvlees te produceren gaande.

Kostenaspect 
Kweekvlees wordt nu meer het ingrediënt voor plantaardige alternatieven om die beter naar echt vlees te laten smaken en de kosten in de hand houden. Deze wijziging in strategie is al langer merkbaar bij hybride producten, een combinatie van vlees en plantaardige ingrediënten. Sector specialist Food bij ING Sector Banking Ceel Elemans zegt: ”Hoewel begrijpelijk voor een afgerond marketingverhaal, verdwijnt het voorkómen van dierenleed wat meer naar de achtergrond en voert het kostenaspect nu de boventoon. Productiekosten van kweekvlees zijn fors gestegen. Evenals de energie-uitgaven die nodig zijn om bioreactoren te kunnen laten draaien voor het opkweken van dierlijke cellen. Daarnaast drukken de fors gestegen rentelasten stevig op de kostbare investeringen. Tenslotte is de duurzaamheidsclaim van kweekvlees nog steeds niet onomstotelijk bewezen.”

Nog geen kweekvlees voor Europese consument
Elemans stelt dat de introductie van kweekvlees in Europa nog lang gaat duren. Vooralsnog gaat het om de schaalbaarheid om daarmee de kosten per eenheid fors omlaag te brengen. Dit is nodig om het verschil in prijs tussen kweekvlees en traditioneel vlees te verkleinen. “Anders gaat de consument er nooit voor betalen”, aldus Elemans.

Strenge eisen
Aan marktintroductie van kweekvlees wordt door de Europese Unie strenge eisen gesteld omdat dit als novel food wordt gezien. In landen als Singapore en de VS zijn de voedselautoriteiten minder streng en is kweekvlees al goedgekeurd omdat zij dit niet als novel food beschouwen. Kweekvleesbedrijven zoals Meatable en Mosa Meat wijken daarom ook uit naar deze landen. Elemans: “Het is nog een helse opgave om de consument over te halen tot het eten van kweekvlees. Een hybride oplossing van een gemengd product is daarbij waardevol.” 

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops