Fabrikanten

NVWA vindt regelmatig resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen

UTRECHT – Bij steekproeven in 2021 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in gemiddeld vier procent van de gevallen te veel resten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen in levensmiddelen. In eerste instantie zijn handelaren zelf verantwoordelijk voor het meten van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en het melden van overschrijdingen. Daarnaast voert de NVWA steekproeven uit bij levensmiddelenexploitanten en bij import.

Gerard van Oosbree |

Onlangs publiceerde de NVWA de analyseresultaten uit 2021. De autoriteit trof bij controles van producten op de Nederlandse markt in drie procent van de gevallen, 93 van 3080 steekproeven, een overschrijding van de Maximum Residu Limiet (MRL) aan. De MRL is de binnen de EU afgesproken maximale toegestane hoeveelheid resten van bestrijdingsmiddelen. Hiervoor werden 62 schriftelijke waarschuwingen en 31 bestuurlijke boetes uitgedeeld en moesten de producten uit de handel worden genomen.

Import
Bij importcontroles van producten van buiten de EU werd bij acht procent, 66 van de 812 inspecties, een overschrijding geconstateerd. Van deze levensmiddelen werd de import geweigerd. In totaal ging het bij 27 monsters over een gevaar voor de gezondheid. Bij twaalf ging het om producten die binnen de EU werden gedistribueerd en werden de andere EU-lidstaten gealarmeerd.

Babyvoeding
Voor peuter- en zuigelingenvoeding gelden veel strengere eisen. Ook hier voerde de NVWA steekproeven uit. In geen enkel geval werd een overschrijding aangetroffen.  

Bron: Levensmiddelenkrant

clementines-1045860_1920.jpg