Fabrikanten

Overbevissing door ontbreken van vangstquota

DEN HAAG – Marine Stewardship Council (MSC) roept internationale overheden op maatregelen te nemen tegen overbevissing. Een nieuw wetenschappelijk advies toont aan dat er teveel wijting, haring en makreel wordt gevangen in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan.

Gerard van Oosbree |

Het advies komt van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Dit orgaan geeft advies over duurzame vangstniveaus. Die moeten ervoor zorgen dat de diverse vissoorten op lange termijn levensvatbaar blijven. In 2021 heeft ICES bepaald dat de geadviseerde vangst met gemiddeld 25 procent wordt overschreden. Belangrijkste oorzaak is volgens MSC het ontbreken van internationale afspraken over vangstquota.

Consequenties
MSC heeft de gegevens over de afgelopen zes jaar van ICES geanalyseerd. Van de drie genoemde vissoorten is volgens het keurmerk de geadviseerde vangst met meer dan 4,5 miljoen ton overschreden. Volgens MSC brengt de consequente overschrijding de gezondheid van oceaan, de economieën en het levensonderhoud van mensen in gevaar.

Geschorst
MSC is het internationale keurmerk voor duurzame visserij. In 2019 was in Nederland 80 procent van de visserijen MSC-gecertificeerd. Visserijen die in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan in scholen levende vissoorten vangen, zijn door MSC geschorst. Daardoor is het aantal gecertificeerde bedrijven in Nederland gedaald tot 54 procent.

Bron: Levensmiddelenkrant

fish-rolls-gdb8707d12_1920.jpg