Ebro India.jpg Rijst wil een warm hoofd en natte voeten, zeggen ze bij Lassie.

Fabrikanten

Partnercontent

SRP-keurmerk op Lassie Basmati rijst

WORMER - Het logo van het keurmerk Sustainable Rice Platform (SRP) staat nu op bijna alle Lassie Basmati rijst, omdat het hoogste level 3 is behaald. Jeanette Oldenburg, category development manager, vertelt aan Levensmiddelenkrant welke stappen er zijn genomen om dit keurmerk te mogen voeren op de Lassie Basmati rijst. “We zijn supertrots! Maar we zijn er nog niet”, aldus Oldenburg. “De Lassie Pandan rijst is de volgende stap, daar willen we dit jaar ook het SRP-logo op hebben.”

Nanja Pol |

De vraag naar rijst groeit wereldwijd. Het onafhankelijke Sustainable Rice Platform, met ruim 90 leden uit de publieke en private sector, is in het leven geroepen om zich in te zetten om de globale rijstmarkt te voorzien van gegarandeerde aanvoer van duurzame rijst. Het platform stelt daarom strenge eisen aan duurzaamheid en sociale aspecten zoals bijvoorbeeld verbod op ontbossing en efficiënt watergebruik. Ook stelt SRP een verbod op kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie en eist een veilige werkomgeving.
Lassie Basmati rijst is de eerste waarmee Lassie de certificering voor het SRP -keurmerk heeft behaald. “De weg naar het verkrijgen van de certificering is een lange geweest”, vertelt Oldenburg. Om deze te behalen zijn er drie levels. Het eerste is de aanloop ernaartoe. Het tweede level is de verduurzaming. Het laatste, level drie, betreft de hele keten: van boer tot bord.

Lange adem
Vanuit Ebro Foods, het moederbedrijf van Lassie, is in 2015 een project in India gestart, waarin ze lokale rijstboeren op weg helpen naar een duurzamere en tegelijkertijd efficiëntere manier van rijst verbouwen door middel van duurzaamheidsprogramma’s en opleidingen.
Oldenburg: “Het was niet gemakkelijk om de rijstboeren te bereiken. In India zitten heel veel kleine rijstboeren, sommige met 1 hectare, anderen met 100 hectare.” De boeren zijn niet of nauwelijks georganiseerd en hebben vaak verouderde middelen. Deze boeren telen hun rijst al van generatie op generatie en werken nauwelijks samen. “Om die redenen was het een hele uitdaging om deze mensen te bereiken en ze te helpen verduurzamen”, aldus Oldenburg.

Warm hoofd en natte voeten
Het is een team van deskundigen, waaronder ervaren rijstboeren, gelukt om de Indiase boeren technieken te leren en zo gezamenlijk het doel, de SRP-certificering te behalen. Oldenburg: “Rijst wil een warm hoofd en natte voeten, zeggen we bij Lassie.” Door het verstrekken van gratis waterbuizen kunnen boeren zien wat de stand van het water is onder de bodemoppervlakte, en zien of de wortels genoeg onder water staan. Hierdoor wordt 240.000 liter water per hectare per seizoen bespaard. De CO2-uitstoot op rijstvelden is heel groot. Dit komt door verbranding van de resten van de oogst. In plaats van deze te verbranden, is gekeken naar een andere inzet van de resten. Die worden nu gebruikt als compost om de grond vruchtbaarder te maken. Ook is er gekeken of er bestrijdingsmiddelen nodig zijn of dat er natuurlijke middelen gebruikt kunnen worden, zoals spinnenbundels, en zijn insectenvallen uitgedeeld aan de boeren. Inmiddels zijn ruim 5000 boeren bij dit project aangesloten waar Lassie Basmati rijst wordt verbouwd.

Volgende stap
Er lopen nog meer duurzaamheidsprogramma’s in andere landen met aan Lassie gelieerde boeren, zoals bijvoorbeeld in Thailand. Hier wordt Pandan of Jasmin rijst geteeld, en ook hier geldt dat het een kwestie van lange adem is. Met kleine en grote stappen. “Het logo op Lassie Pandan rijst is de volgende stap, en wel in 2024”, zegt Oldenburg enthousiast. Elke oogst wordt opnieuw bekeken. In Thailand is inmiddels de eerste oogst voor Lassie gehaald die aan alle voorwaarden voor het SRP-keurmerk voldoet.

Voedselverspilling
In Europa is voedselverspilling bij de consumptie het grootste lek in de duurzaamheidsketen. Met portieverpakkingen, in de vorm van rijst builtjes, probeert Lassie verspilling bij de consument thuis zoveel mogelijk tegen te gaan. “En ook hier zijn we verder bezig met verduurzamingsstappen. Het gehele pakket aan maatregelen om te verduurzamen en boeren een beter bestaan te geven, heeft geen negatieve invloed op de smaak en de kwaliteit.”
Het SRP-logo is onafhankelijk. “Het is géén Lassie-logo”, benadrukt de category manager. Het keurmerk moet nog wel bekend worden bij de retailer en de klant. Zo staat niet alleen het logo, maar ook een QR-code op de duurzame Lassie-verpakkingen om informatie te verschaffen over het keurmerk. Oldenburg: “Ook via de socials en website vertelt Lassie het verhaal achter het SRP-keurmerk dat we met zoveel inspanning, en met de hele keten hebben behaald. Van de rijstboer in India tot de rijstmolen in Wormer.”

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.