gs_plastic_004.jpg

Fabrikanten

Afvalfonds Verpakkingen: Steeds meer ‘meermalig’

LEIDSCHENDAM - Nederland gaat steeds serieuzer om met verpakkingen, blijkt uit een het jaarlijkse Publieksverslag ‘Op weg naar fossielvrij en circulair verpakken’ van het Afvalfonds Verpakkingen. Een goede ontwikkeling, zowel bij recyclebare als meermalige verpakkingen, vindt de organisatie.

Redactie |

In 2022 steeg de recycling en het hergebruik van verpakkingen met 8% naar 88% ten opzichte van 2021. Ook het gebruik van meermalige verpakkingen nam toe. Het totaalgewicht aan meermalige verpakkingen is inmiddels ongeveer gelijk aan het totaalgewicht van eenmalige verpakkingen in Nederland. Uniforme, gestandaardiseerde systemen zijn bepalend voor een stijging van hergebruik en meermalige verpakkingen. Afvalfonds Verpakkingen wil een leidende rol nemen om landelijk dit mogelijk te maken. Afvalfonds legt de focus op uniforme en gemakkelijke hergebruiksystemen voor verpakkingen, zowel logistiek als reiniging.

Gemak voor de consument
Algemeen directeur Hester Klein Lankhorst zegt: “Niet alleen met een landelijke harmonisering van inzamelsystemen, ook om van meermalige verpakkingen en statiegeld een succes te maken moeten we het de consument makkelijk maken.” Nederland neemt een tweede plek in Europa als het gaat om recycling In 2030 moet 100% van alle verpakkingen recyclebaar zijn. In het verslag Plastic Wijzer Recycling is vastgelegd dat plastic verpakkingen in 2050 volledig fossielvrij en circulair moeten zijn. Om dit te bereiken is vereenvoudiging van regels voor afvalscheiding nodig om het de consument gemakkelijker te maken. Alle wettelijke doelstellingen voor hergebruik en recycling zijn inmiddels behaald. Toch zijn er nog hiaten in de kringloop. Het recyclingpercentage was in 2022 46% ten opzichte van 49% in 2021. Dit is te verklaren door stijging van afvalverbruik door de coronamaatregelen in 2020 en 2021.

Statiegeld
Statiegeld op kleine, plasticflessen per juli 2021 heeft een positief effect op zwerfafval. Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nam in 2022 nam het aantal kleine flessen in het zwerfafval af met 51% ten opzichte van 2020. De doelstelling van het Afvalfonds is 90. In 2022 werd 68% van alle plastic drankflessen (kleine én grote plastic flessen, met én zonder statiegeld). Van alle Nederlanders is 91% op de hoogte van de statiegeldregel op kleine flesjes. “Positief”, zegt Kleinhorst: “Echt tevreden zijn we nog niet.” Extra communicatie, het voortdurend herhalen van de boodschap én het uitbreiden van innamepunten moeten het inlevergedrag verder positief beïnvloeden. Ook de invoering van statiegeld op blikjes op 1 april 2023 heeft een positieve bijdrage geleverd aan het behoud van waardevolle grondstoffen en beperking van zwerfafval.

Inzameling uitbreiden
Om het besef te vergroten en inzameling uit te breiden, is goede communicatie en samenwerking nodig. Met supermarkten, tankstations en sportverenigingen, maar ook met de NS, luchthavens, scholen, attractieparken en evenementen. In 2023 is het aantal innamepunten verhoogd en verbeterd. Ook is er een flinke investering in communicatie en promotie gedaan. 

Bron: Levensmiddelenkrant