Foto groot.jpg

Fabrikanten

SUP in de supermarkt

NIEUWVEEN – De nieuwe SUP-regeling trad zaterdag 1 juli in werking. Deze wetswijziging verbiedt ondernemers kosteloos wegwerpplastic, ofwel single use plastic (SUP), aan te bieden voor afhaalmaaltijden. Wegwerpplastic wordt aangewezen als grote boosdoener voor de alsmaar toenemende hoeveelheid plastic zwerfafval, wat desastreuze gevolgen heeft voor het milieu. Het doel van de regeling is dan ook het ontmoedigen van gebruik van deze producten. Aan de ondernemer de keuze: een meerprijs rekenen voor alle producten die worden aangeboden in een SUP-jasje, of deze verpakkingen vervangen door een duurzamer, plasticvrij alternatief. Levensmiddelenkrant onderzocht hoe de grootste Nederlandse supermarktketens omgaan met deze verandering.

Yentl Bocxe Strik |

Voor welke producten rekent de supermarkt een SUP-toeslag, en hoeveel betaalt de klant hiervoor?
Jumbo: “Jumbo hanteert een uniforme ‘Heffing SUP’ van 0,05 euro voor producten waarop de Heffing SUP van toepassing is, zoals bijvoorbeeld voorverpakte maaltijdsalades, ijskoffies en eenpersoonsfruitbakjes. Deze heffing is echter verwerkt ín de bestaande verkoopprijs. Jumbo-klanten betalen zo nog steeds dezelfde winkelprijs als voorheen.”
Lidl: “Vanaf 1 juli is ook Lidl verplicht een toeslag te rekenen voor eenpersoonsporties verpakt in een plastic bakje of beker. Het gaat om artikelen die je direct uit de verpakking eet of drinkt, zoals maaltijdsalades, een rundvleesslaatje, los verkochte toetjes of een beker milkshake. Het gaat om ongeveer 50 artikelen in ons assortiment. De toeslag op deze producten noemen we ‘Heffing SUP’.
We zien het als onze eigen verantwoordelijkheid om onze verpakkingen te verduurzamen, daarnaast kan de klant niet kiezen voor een herbruikbaar alternatief. We kiezen daarom voor een Heffing SUP van 0,01 euro omdat we geen extra kosten willen doorberekenen aan de klant. De inkomsten uit Heffing SUP investeren we in het verbeteren van onze verpakkingen en het ontwikkelen van herbruikbare verpakkingsconcepten.”

Albert Heijn: “Bij de koffie- en saladebar kun je een herbruikbare bak of beker bij ons kopen of zelf je eigen bakje en/of beker meenemen. Kies je toch voor wegwerp? Dan betaal je een meerprijs voor het wegwerpplastic. Dit zie je op de kassabon staan als Heffing SUP. Gebruik je de herbruikbare of je eigen beker, dan betaal je deze meerprijs natuurlijk niet. Zo stimuleren we samen het gebruik van eigen bekers en bakken. Bij voorverpakte producten in een plastic bakje of beker die je direct kan eten of drinken (zoals de maaltijdsalades) kun je nog niet kiezen voor een eigen verpakking. De prijzen voor de voorverpakte producten blijven hetzelfde; de toeslag voor wegwerpplastic (SUP) is 0,05 euro en die is verwerkt in de huidige verkoopprijs. Op de kassabon staat dit vermeld als ‘Incl. Hef.SUP.’ De inkomsten van de toeslag wegwerpplastic (SUP) investeert Albert Heijn in initiatieven die bijdragen aan de ambitie om in 2025 20 miljoen kilo minder verpakkingsmateriaal te gebruiken.”
Ekoplaza: “Vanuit Ekoplaza volgen wij de algemene richtlijnen en hebben daarom ook op deze specifieke producten uit de SUPregeling de meerprijs gerekend. Op dit moment hanteren wij een algemene prijs van 0,05 euro op alle producten. We hebben gekozen voor 1 algemene prijs en dit is onderdeel van de vaste prijs.
Er zijn geen prijsverhogingen doorgevoerd vanwege deze nieuwe wetgeving.”
Aldi: “Aldi hanteert een SUP-heffing tussen 0,05 en 0,10 euro. We verrekenen deze SUP-heffing zonder dat dit gevolgen heeft voor de verkoopprijs. Al lange tijd heeft de consument te kampen met verhoogde prijzen, waardoor wij het berekenen van een nóg hogere prijs op dit moment niet gepast vinden. Wij realiseren ons dat het de bedoeling is dat het gebruik van SUP wordt ontmoedigd en onderkennen het belang van het terugdringen van zwerfafval. We maken onze klanten daarvan bewust door de SUP-heffing separaat op de kassabon te vermelden en tevens toe te lichten. Dat doen we ook op onze website, in de folder en in onze filialen. Enkele voorbeelden van producten met SUP-heffing: eenpersoonsbekers met zuivel zoals yoghurt, toetjes, ijs(koffie) en eenpersoonsmaaltijdsalades en -slaschotels.”
Plus: “Vanaf dinsdag 11 juli wordt de SUP-heffing ook bij Plus geheven. De meerprijs die klanten gaan betalen is 0,01 euro per product waarop de SUP-heffing wettelijk gezien van toepassing is.”

Hoe ziet dit eruit op de kassabon?
Jumbo: “De Heffing SUP zien klanten sinds zaterdag 1 juli terug op de kassabon. Dit bedrag investeren we in de verdere verduurzaming van producten en verpakkingen. We zijn daarbij transparant over wat we doen en waarom. Daarom rapporteren we jaarlijks over onze initiatieven.”
Lidl: “De Heffing SUP is terug te vinden op de prijskaarten en de kassabon. Je ziet duidelijk de prijs van het artikel (die gelijk is gebleven) en ‘los’ de SUP-heffing op kassabon.”
Ekoplaza: “Wij geven dit door middel van een sterretje aan op de kassabon, met een verwijzing wat dit betekent met betrekking tot de meerprijs.”
Aldi: “In de winkel wordt de SUP-heffing op het schapkaartje en op de kassabon vermeld.”
Plus: “De toeslag staat op de kassabon, direct onder het product.”

Op welke termijn verwacht de supermarkt dat de wegwerpverpakkingen zullen worden vervangen door een duurzamer alternatief ?
Jumbo: “Of en wanneer single use plastics volledig vervangen worden door duurzamere alternatieven is koffiedik kijken. Daarbij spelen naast duurzaamheid ook andere aspecten een rol, zoals waarborgen van voedselveiligheid en beperken van voedselverspilling.”
Lidl: “Het verduurzamen van verpakkingen staat hoog op onze agenda. In onze REset plastic-strategie hebben we onszelf als doel gesteld in 2025 20% minder plastic te gebruiken, alle plastic verpakkingen maximaal recyclebaar te maken en 25% gerecycled plastic te gebruiken.”
Ekoplaza: “Het moment waarop de verpakkingen aangepast gaan worden, zal per variant verschillend zijn. Maar het past wel binnen onze visie en productontwikkeling dat wij hieraan werken.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de supermarkt met betrekking tot deze wetswijziging?
Ekoplaza: “Wat ons betreft was de grootste uitdaging dat er veel onduidelijk was en dat er behoorlijk veel aan de markt werd overgelaten. Hierdoor zagen wij dat iedereen in de markt zocht naar de juiste uitwerking en er niet echt een gezamenlijke consensus was. Daarbij is het opvallende van deze wet dat er geen verplichte afdracht is en dat er ook geen enkele stimulans lijkt te zijn om het geld van de meerprijs te investeren in het verduurzamen van de artikelen.”

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.