jl_drik-mulder-branded_003.jpg

Columns

Supermarkt moet werk maken van de sociale pijler van ESG

Er wordt al geruime tijd aandacht besteed aan milieufactoren en governance-aspecten binnen ESG (Environmental, Social & Governance). Inmiddels is er ook groeiende aandacht voor de rol die het sociale component speelt. Juist voor supermarktondernemers die een centrale rol spelen in hun lokale omgeving, is dit een belangrijk aspect.

Dirk Mulder |

Ook omdat consumenten zich steeds meer bewust zijn van de ethische en sociale impact van hun aankopen. Wanneer ondernemers dit negeren, lopen zij het risico het vertrouwen van hun klanten te verliezen en geconfronteerd te worden met boycots. Daarnaast worden stakeholders – zoals commerciële organisatie, lokale bestuurders en leveranciers – kritischer op bedrijven die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun sociale impact.

In de supermarktsector kunnen sociale kwesties variëren van ethische bevoorradingsketens tot eerlijke arbeidsomstandigheden en diversiteitsbeleid. Ondernemers die hun sociale verantwoordelijkheid serieus nemen, bouwen aan een positief imago en creëren ook betere relaties met hun omgeving.

Ondernemers moeten dus aan de slag met hun sociale impact. Zo doen zij er goed aan te streven naar inclusief leiderschap en diversiteit binnen hun organisatie. Dit omvat het aannemen van diverse werknemers, maar ook het waarborgen van gelijke kansen en eerlijke beloningen. Een diverse en inclusieve werkomgeving stimuleert creativiteit, zorgt voor een bredere vertegenwoordiging van standpunten en verbetert de reputatie van het bedrijf als werkgever.

Consumenten willen weten waar hun producten vandaan komen en onder welke omstandigheden ze zijn geproduceerd. Voor de commerciële organisatie ligt een verantwoordelijkheid om de transparantie in de bevoorradingsketens te bevorderen. Denk aan het voorkomen van kinderarbeid, eerlijke lonen en duurzame productiemethoden. Een transparante communicatie hierover bouwt niet alleen vertrouwen op bij consumenten, maar voorkomt ook potentiële reputatieschade. Dit is een onderdeel dat dus veelal ligt bij de commerciële organisatie, maar die de zelfstandig ondernemer wel degelijk raakt. Communiceer hierover in je winkel.

Bedrijven kunnen ook hun sociale impact vergroten door betrokken te zijn bij de gemeenschappen waarin ze actief zijn. Dit kan variëren van het ondersteunen van lokale liefdadigheidsorganisaties tot het lanceren van programma’s die gericht zijn op sociale verbetering, zoals onderwijs- of werkgelegenheidsinitiatieven.
In de huidige tijd is ESG een belangrijke factor voor duurzaam succes. Voor de supermarktsector gaat het naast producten ook om de ethische en sociale voetafdruk van een bedrijf. Ondernemers die de verschuiving naar de ‘S’ van ESG serieus nemen en proactief werken aan het verbeteren van hun sociale impact, voldoen daarmee aan de verwachtingen van consumenten, werknemers en hun lokale omgeving.

Het streven naar maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet alleen een morele verplichting, maar ook belangrijk om de relevantie van een bedrijf op de lange termijn te waarborgen.

Waar zouden ondernemers mee aan de slag kunnen?

  • Investeer in opleidingsprogramma’s voor werknemers op het gebied van diversiteit en inclusie, ethische handelspraktijken en duurzame bedrijfsvoering. Het vergroot het bewustzijn van het personeel, draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur en zorgt voor toepassing van ethische normen in de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Implementeer diversiteitsprogramma’s die gericht zijn op het aannemen, behouden en bevorderen van werknemers met diverse achtergronden. In deze programma’s kunnen diversiteitsdoelen worden opgenomen en zo gelijke kansen binnen de organisatie waarborgen.
  • Formuleer meetbare doelstellingen. Dat kan helpen om de voortgang te meten. Daarnaast zorgt een rapportage voor transparantie en helpt het om in kaart te brengen welke gebieden verbetering nodig hebben. Hiermee kunnen verbeteracties worden ondernomen.

Dirk Mulder,
sectorbanker Trade & Retail bij ING

Lees meer over: