vegetables-3714590_1920.jpg

Achtergrond

Vakcentrum ziet positieve uitgangspunten in hoofdlijnenakkoord

WOERDEN – In een reactie op het hoofdlijnenakkoord geeft het Vakcentrum aan positieve uitgangspunten te zien die ‘van cruciaal belang zijn voor ondernemers’. De brancheorganisatie voor zelfstandige retailers kijkt met vertrouwen naar het akkoord.

Redactie |

Het Vakcentrum is vooral verheugd dat de formatterende partijen de focus leggen op de rol van ondernemerschap. Lastenverlichting voor ondernemers, beperking van de regeldruk, de lastenverlichting voor werkenden, en dus het op peil houden van het bestedingsniveau van consumenten, en de stevige aanpak van criminaliteit vallen positief op. De verlaging van de belasting op arbeid, waardoor werken meer gaat lonen, is volgens het Vakcentrum een belangrijk punt en in het belang van zowel werkgever als werknemer.

Net als het CBL is het Vakcentrum blij met de aanpak van de nationale koppen op Europese wetgeving, dus zwaardere regels dan nodig. In het hoofdlijnenakkoord stellen de partijen dat die er niet meer komen en dat reeds bestaand extra wetgeving waar mogelijk wordt geschrapt. Dit komt de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven ten goede.

Waar het Vakcentrum minder positief over is, is de inzet op zekerheid van de arbeidsmarkt zoals dat in het akkoord vermeld staat. De brancheorganisatie zoekt juist naar een balans tussen flexibiliteit en zekerheid, omdat dit vooral voor ondernemers in de detailhandel van belang is.

Bron: Levensmiddelenkrant