frieslandcampina_milk_truck_dairy_farm_cows_meadow.jpg

Fabrikanten

Zuivelcoöperaties wisselen melk uit

AMERSFOORT – De Nederlandse zuivelcoöperatie FrieslandCampina en haar Duitse tegenhanger Hochwald gaan samenwerken om efficiënter met transport om te gaan en minder CO₂-uitstoot te genereren. Beide bedrijven gaan melk van hun leden-mekveehouders uitwisselen.

Redactie |

Vanaf volgende maand zal melk dat wordt opgehaald bij een deel van de Duitse leden van FrieslandCampina met eigen transport naar productielocaties van Hochwald gebracht. Daar zal de melk worden verwerkt. Het Duitse bedrijf zal op haar beurt melk van haar leden in het grensgebied met Nederland naar de productielocatie van FrieslandCampina in Veghel brengen om daar te worden verwerkt. Door deze uitwisseling worden de transportafstanden verminderd. Hierdoor worden niet alleen transportkosten bespaard, maar is er ook aanzienlijk minder CO₂-uitstoot. Op jaarbasis kan dat meer dan 1000 ton CO₂ zijn volgens de bedrijven.

Detlef Latka, ceo Hochwald Foods: “Samenwerking tussen twee coöperatieve ondernemingen op basis van gelijkwaardigheid creëert meerwaarde voor de leden, zowel voor die van FrieslandCampina als voor die van Hochwald. Dit is voor mij een goede voorbeeld van hoe coöperaties gezamenlijk synergiepotentieel kunnen benutten terwijl ze ook met elkaar concurreren.”

Edwin van Doorne, director strategy global supply chain bij FrieslandCampina: “Door de uitwisseling van ledenmelk met Hochwald in Duitsland kunnen we onze melk efficiënter transporteren. Daarmee laten FrieslandCampina en Hochwald zien dat duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand kunnen gaan.”

Voor de leden-melkveehouders heeft de meerjarige overeenkomst geen nadelen. Het ophalen van de melk en de uitbetalingen worden door de eigen zuivelcoöperatie gedaan.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

Lees meer over: