Onderzoek

ABN Amro: Voedselprijzen harder gestegen dan inflatie

AMSTERDAM – De prijzen voor voedingsmiddelen zijn in november van dit jaar gemiddeld met 15,7 procent gestegen ten opzichten van dezelfde maand vorig jaar. De prijzen van andere producten stijgen minder hard, maar door voornamelijk de oorlog in Oekraïne gaat dat niet op voor voeding. De inflatie kwam uit op 9,9 procent in november.

Gerard van Oosbree |

In zowel Rusland als Oekraïne wordt veel tarwe en zonnebloemolie geproduceerd. Door de oorlog zijn deze producten minder verkrijgbaar en stijgen de prijzen. Naast producten die met tarwe en zonnebloemolie worden geproduceerd neemt ook de prijs van alternatieve producten toe. Zo steeg de prijs van margarine in november met iets meer dan 35 procent. Halfvolle melk volgde met bijna 27 procent.

Vlees en zuivel
Door de hoge graanprijzen is ook veevoer duurder geworden. Dat werkt door in de prijzen voor vlees en zuivel. Hier speelt ook mee dat de vraag hoger is geworden. Voor melkveehouders in diverse landen werkte extreme droogte de productie van zuivel tegen. In de pluimveehandel zijn de prijsstijgingen grotendeels terug te voeren op de uitbraak van vogelgriep.

Volgens ABN Amro stijgen de prijzen voor grondstoffen minder hard en zijn er zelf dalingen. Daar zullen consumenten nog niet direct baat bij hebben. Prijswijzigingen werken volgens de bank namelijk vertraagd door. Er zijn nog veel onzekerheden rondom graan-, energie- en verpakkingsprijzen. De stijgende arbeidskosten spelen nog een rol, maar ook extremere weersomstandigheden en onzekerheid over oogsten en hogere kosten bij boeren door stikstofbeleid en verduurzaming.

Winstmarges
Diverse leveranciers hebben volgens de bank fors moeten inleveren op hun winstmarges bij onderhandelingen met supermarkten. Volgens de bank zullen de producenten hun prijzen niet meteen kunnen verlagen om zo de marges weer op orde te krijgen. Dat geldt ook voor de supermarkten zelf. Ook daar is ingeteerd op de marges om prijzen niet te veel te laten stijgen.

ABN Amro verwacht dat in 2023 de kosten van grondstoffen wel lager zullen liggen, maar dat deze nog wel steeds hoog zijn. De bank verwacht dat zeker voor het eerste deel van dit jaar de prijzen nog wel iets zullen oplopen door de gestegen kosten voor personeel en verduurzaming. Daarna zullen de prijzen stagneren of zelfs licht dalen.

Bron: Levensmiddelenkrant

ohio-g13ce4748e_1920.jpg