recycle-57136_1920.jpg Foto: Pixabay

Achtergrond

Afvalfonds pleit voor minister van Circulaire Economie

LEIDSCHENDAM – In een brandbrief aan de nieuwe formateur en de Tweede Kamer pleit het Afvalfonds Verpakkingen voor onder andere een minister van Circulaire Economie.

Redactie |

Het fonds, dat verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland, streeft naar een compleet circulaire economie waar verpakkingsmateriaal grondstof is en blijft.

In de brief staan vijf voorstellen voor opname in een coalitieakkoord:
1.            Stel een minister van Circulaire Economie aan.
2.            Besteed meer aandacht aan de uitvoerbaarheid (timing, haalbaarheid en duidelijkheid) van regelgeving.
3.            Werk toe naar uniforme inzameling van huishoudelijk PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) en stop met systemen waarbij de consument het moet wegbrengen. 
4.            Vergroot de recyclecapaciteit in Nederland.
5.            Investeer meer in innovatie in sortering en recycling.

Grondstoffen worden volgens het fonds steeds schaarser en wil daarom dit onderwerp en de circulaire economie hoger op de politieke agenda. Dat is niet alleen goed voor het milieu en de economie maar maakt ons ook meer onafhankelijk van olieproducerende landen. Om dit tot een succes te maken is volgens het Afvalfonds een gecoördineerde en centrale politieke uitvoering nodig en dat kan alleen als er een minister komt op dit onderwerp.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops