GS_RTHA 022.jpg Foto: Afvalfonds Verpakkingen

Achtergrond

Afvalfonds Verpakkingen dreigt dwangsom te moeten betalen

DEN HAAG – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt een voornemen tot last onder dwangsom op aan het Afvalfonds Verpakkingen. Het Afvalfonds heeft in 2022 het wettelijk inzameldoel van 90% voor plastic flessen niet gehaald. Daarvoor heeft het een waarschuwing gekregen en is er een plan opgesteld om het doel eind 2026 te kunnen halen. De ILT vindt dat termijn te lang en dwingt nu het Afvalfonds de maatregelen voor 1 januari 2026 in te voeren.

Redactie |

Volgens de ILT is in het nieuwe plan van Afvalfonds Verpakkingen onvoldoende onderbouwd waarom het tot eind 2026 nodig heeft om het inzameldoel van 90% te halen. Het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom moet volgens de ILT als stimulans dienen om de maatregelen uit het plan ook daadwerkelijk te realiseren, maar dan wel een jaar eerder. Lukt dat niet dan zal het Afvalfonds volgens het voornemen een dwangsom moeten betalen voor elke niet-geplaatste statiegeldmachine en elk niet-gerealiseerd terugbetalend handmatige innamepunt.

Reactie ILT
“Het Afvalfonds Verpakkingen heeft met het definitieve plan een concrete basis aan maatregelen om de inzamelnorm voor kunststof flessen te halen. Wij zien de constructieve wil van het Afvalfonds om tot een hoger inzamelpercentage te komen. Zo worden er in totaal 5.400 bovenop de bestaande 4.100 punten gerealiseerd om statiegeldverpakkingen in te leveren. Het Afvalfonds geeft echter aan dat het tot eind 2026 duurt voordat alle maatregelen uitgevoerd zijn. Hierdoor zal het Afvalfonds het inzameldoel van 90% over 2023, 2024 en 2025 niet halen. Het is niet acceptabel dat het inzamelpercentage over deze jaren niet behaald zal worden. De eerste signalen van het niet behalen van de norm waren bij het Afvalfonds al medio 2022 bekend. Het uitvoeren van de plannen kost tijd, dat realiseren wij ons maar al te goed. Omdat het onvoldoende onderbouwd is waarom de termijn tot eind 2026 nodig is, leggen wij een voornemen tot last onder dwangsom op om de inzameldoelen een jaar eerder te behalen: vóór 2026. Dit is ook bedoeld als stimulans om de maatregelen uit het plan van aanpak daadwerkelijk te realiseren.”

Reactie Afvalfonds Verpakkingen
Het Afvalfonds Verpakkingen stelt in haar reactie op het voornemen dat het optimaliseren en bouwen van een toekomstbestendig en klantvriendelijke statiegeldsysteem geld kost en dat realisme op zijn plaats is. Ook zegt het dat een gedragsverandering onder consumenten die nu nog niet de flessen inleveren tijd kost. “Met de maatregelen uit het plan van aanpak wordt in 2026 de vereiste 90% inzameling van plastic drankflessen gehaald. Dit is een belangrijke pijler onder de circulaire economie omdat met de ingezamelde flessen kunnen worden gerecycled tot grondstof waarmee nieuwe flessen kunnen worden gemaakt. Het huidige tijdpad voor Nederland, met de uitbreiding van de infrastructuur en logistiek, reikwijdte van het systeem en de beïnvloeding van consumentengedrag, is ambitieuzer dan de tijd die andere landen nodig hadden. De landen die de beste resultaten halen zijn Noorwegen en Denemarken. Zij hadden ruim acht jaar nodig om 90% inzameling te behalen”, stelt het Afvalfonds.

Het Afvalfonds kan nog een zogenoemde zienswijze indienen op de last. De ILT kan naar aanleiding daarvan besluiten de last niet op te leggen, de last aan te passen of de last doorvoeren zoals die in het voornemen is genoemd.

Lees hier onze eerdere berichtgeving over het Afvalfonds

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops