E-commerce

Amsterdam: geen dark store meer in woonwijk

AMSTERDAM – Nieuwe dark stores van on-demandbezorgers moeten op plekken komen waar de buurt er vrijwel geen last van heeft, stelt de gemeente Amsterdam. Tot een ‘paraplubestemmingsplan’ is opgesteld zullen er geen nieuwe hubs worden geopend in de stad. Op bestaande vestigingen zal ‘indien nodig’ worden gehandhaafd.

Renée Salome |

Volgens wethouder Van Doorninck van Ruimtelijke Ordening laten de klachten die er nu over de hubs zijn zien dat deze ‘niet of nauwelijks’ te combineren zijn met een leefbare wijk. In het bericht dat de gemeente Amsterdam hierover publiceerde staat dat er alleen nog een dark store in woonwijken en gemengde wijken komt als de leefbaarheid in de buurt niet achteruitgaat. Op bedrijventerreinen moet een dark store voldoen aan bepaalde eisen, die zaken als overlast, representativiteit en verkeersveiligheid betreffen.

Gedragscode
Het verbod komt een week na de publicatie van een gedragscode, die door flitsbezorgers Flink, Getir, Gorillas en Zapp is geïnitieerd en ondertekend. Hierin staan ‘de zes principes van snelle boodschap bezorging’: 1. Wij kiezen de locaties van onze vestigingen in nabijheid van onze consumenten met zorg uit; 2. Wij hebben veel aandacht voor onze buren en de openbare ruimte nabij onze vestigingen; 3. Wij zorgen voor een uitstraling van onze vestigingen die past in de omgeving; 4. Veiligheid voor ons personeel en medeweggebruikers heeft onze hoogste prioriteit; 5. Wij zetten actief in op duurzaamheid en gaan voedselverspilling tegen; 6. Wij zorgen goed voor ons personeel en zijn gecommitteerd om een nieuwe standaard te zetten in de gehele bezorgsector.
De on-demand bezorgdiensten hebben in de gedragscode ook vastgelegd samen met de gemeente maatwerk te willen leveren voor elke vestiging en dus specifieke afspraken te maken per vestiging over zaken als parkeren, het aangezicht van de vestiging en bevoorrading.

Bron: Levensmiddelenkrant

getir.jpg