iStock-1165938858.jpg Foto: iStock

Formules

Arbeidsinspectie sluit twee supermarkten in hartje Amsterdam

AMSTERDAM – De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft twee supermarkten in de Amsterdamse binnenstad opnieuw gesloten. Dit keer moeten de winkels verplicht twee maanden dicht blijven vanwege herhaaldelijke overtredingen op de Wet arbeid vreemdelingen. De inspectie heeft niet bekendgemaakt om welke supermarkten het gaat.

Redactie |

Het gaat om twee vestigingen van een supermarktbedrijf. Een paar jaar geleden moesten beide winkels al een maand de deuren sluiten van de inspectie. Daarvoor heeft het bedrijf al zeven maal een boete opgelegd gekregen voor illegale arbeid van in totaal 180.000 euro. Bij meerdere controles werden er door inspecteurs werknemers aangetroffen die in Nederland alleen mogen werken met een tewerkstellingsvergunning. De medewerkers waren aan het werk zonder dat de werkgever deze vergunningen had. De werkgever werd diverse malen gewaarschuwd dat de winkels zouden worden gesloten bij herhaling van de overtredingen.

Regels
De laatste controle vond eind 2023 plaats waarbij de inspectie werknemers met een buitenlandse nationaliteit aantrof. Het ging om personen uit Egypte, Afghanistan en Eritrea. De werkgever overtrad ook de Wet Minimumloon en Arbeidstijdenwet. Volgens de inspectie spant het bedrijf zich niet in om de regels voor eerlijk werk na te leven. Er worden ook geen pogingen ondernomen om dezelfde of soortgelijke overtredingen te voorkomen. Om die reden worden de werkzaamheden weer stilgelegd. Het negeren van de stillegging is strafbaar en de inspectie zal regelmatig controleren of de werkgever zich aan de stillegging houdt.

De Arbeidsinspectie onderzoekt nu samen met ketenpartners zoals gemeente, belastingdienst en politie welke acties er nog meer mogelijk zijn om dit soort ondermijning van de samenleving tegen te gaan.

Bron: Levensmiddelenkrant