Aviko samenwerking.jpeg

Fabrikanten

Aviko werkt met ketenpartners aan verduurzaming

STEENDEREN – Aardappelproducent Aviko gaat samenwerken om de waardeketen van de aardappelfriet verder te verduurzamen. Doel is om de CO2-uitstoot binnen de keten tegen 2030 net-zero te krijgen.

Redactie |

De betrokken partijen Derks Akkerbouw, AB Texel, Dasko Koel- en Vriestransport en Hutten Catering uit de frietketen - van teler tot tafel - hebben zich gecommiteerd om zich met Aviko in te spannen om de uitstoot van broeikasgassen tot nul terugbrengen.  Anouk Wentink, sustainability manager van Aviko vertelt: “In 2030 hebben we ‘net-zero frites’ en als tussendoel is onze frites klimaatneutraal in 2025. Dat is de heldere ambitie van onze samenwerking. Als Aviko hebben we het initiatief genomen voor deze samenwerking. Alleen gezamenlijk kunnen we de weg vrij maken voor een groenere toekomst." Wentink vervolgt: “We roepen andere ketenpartners op om mee te doen. Samen bereiken we meer, op weg naar ‘net zero frites’ van teler tot tafel!”

Zij zegt verder dat de vijf partners niet alleen de CO₂-uitstoot verminderen, maar door middel van kennisdeling, ervaring, uitwisseling en best practices willen doorpakken om volledig naar net-zero te gaan.

Verantwoordelijkheid
"We zijn erg blij dat wij als Derks Akkerbouw samen met deze spelers de krachten gaan bundelen om een stap voorwaarts te zetten in de richting van duurzamere teeltmethodes. Het is bijzonder om niet alleen betrokken te zijn bij Aviko als onze afnemer, maar ook verder in de keten het gesprek aan te gaan als het aankomt op dit soort thema’s", aldus Jos Derks, eigenaar van Derks Akkerbouw over hun aandeel in de keten. 
Piet Bakker, sustainability manager AB Texel voegt hieraan toe: “We voelen onze verantwoordelijkheid om de keten groener te maken en zetten bijvoorbeeld in op het gebruik van bio-LNG, waardoor de CO2-uitstoot van transport van teler naar de fabrieken van Aviko kan worden geminimaliseerd.”

Positieve impact
Ook logistiek dienstverlener Dasko vindt dat er door samenwerking veel te winnen valt. René Sibon, transportmanager bij Dasko Almelo: “Als familiebedrijf staat aandacht voor de mens en de omgeving aan de basis van ons bedrijf. Hierbij ligt de nadruk op het verminderen van onze CO2-uitstoot.  We creëren een positieve impact op de verduurzaming van de keten door bijvoorbeeld hernieuwbare brandstof HVO 100 te gebruiken voor onze transporten.”
Rens Faes, inkoper bij Hutten Catering, zegt over de overeenkomst: “Dat Aviko ons heeft uitgenodigd om hierover na te denken en vervolgens ook commitment geeft om stappen te zetten in verduurzaming geeft ons veel vertrouwen in de toekomst en bestendigd onze samenwerking. Het stelt ons in staat om invulling te geven aan onze ambitie om koploper te zijn in de versnelling naar een nieuw duurzaam voedselsysteem.”

Zowel monitoring als rapportage geschieden op basis van het Greenhouse Gas protocol, een wereldwijd erkend raamwerk voor het meten en rapporteren van broeikasgasemissies

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops