Formules

Fabrikanten

Bewustwordingscampagne voor duurzamere rijstteelt

AMSTERDAM – Het Sustainable Rice Platform (SRP) is gestart met een wereldwijde campagne om duurzamere rijstteelt onder de aandacht te brengen. Voor bijna de helft van de wereldbevolking is rijst het basisvoedsel. De rijstbouw is tevens verantwoordelijk voor bijna tien procent van de door mensen geproduceerde methaan-emissies en 40 tot 50 procent van het zoetwaterverbruik. SRP wil met het keurmerk ‘SRP Verified’ consumenten koppelen aan boeren die rijst op een duurzamere manier verbouwen.

Gerard van Oosbree |

Het keurmerk is vorig jaar geïntroduceerd. Ondertussen zijn er meer dan 150.000 boeren aangesloten. Door duurzame landbouwmethodes toe te passen is volgens eerste metingen de CO2-uitstoot met 50 procent gedaald, wordt er 20 procent minder water verbruikt. Het inkomen van de deelnemende boeren is tevens met 10 tot 20 procent gestegen.

Supermarkten
Rijst met het ‘SRP Verified’ keurmerk is te koop bij onder andere Lidl en Albert Heijn en binnenkort ook bij Jumbo. “We zijn blij dat in Nederland de grote supermarktketens Lidl, Albert Heijn en binnenkort ook Jumbo en naar verwachting nog een aantal andere supermarktketens dit keurmerk introduceren. Nederland speelt daarin samen met Duitsland en Italië op dit moment echt een voortrekkersrol in Europa”, zegt Jop Blom, duurzaam ondernemer en woordvoerder van SRP in Europa.

Bron: Levensmiddelenkrant

mother-1505055_1920.jpg