beer-g6aeba0033_1920.jpg

Fabrikanten

Brouwers eisen antwoorden van staatssecretaris Van Rij

NIJKERK – De branchevereniging van onafhankelijke brouwerijen Craft, eis van staatssecretaris Van Rij antwoorden op vragen over de aanstaande accijnsverhogingen. Door een wetsvoorstel voor herziening van de accijnzen, die eind 2021 in de Tweede Kamer is besproken, gaan kleine brouwerijen gemiddeld 20% meer accijns betalen.

Redactie |

Tijdens de besprekingen is een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen in gesprek te gaan met de sector om te bespreken hoe disproportionele effecten voor met name kleine brouwerijen kunnen worden voorkomen. De motie werd gesteund door 144 Kamerleden. ”Ondanks dat we als branche zijn blijven vragen om duidelijkheid, hebben we van de staatssecretaris helemaal niets meer vernomen. In december bereikte ons wel het bericht dat de staatssecretaris de motie naast zich neerlegt. Op ons verzoek om dit besluit nader toe te lichten is ook geen reactie ontvangen,” aldus Craft voorzitter Jos Oostendorp.

Vragen
Craft heeft de staatssecretaris een drietal vragen gesteld waarop de branchevereniging hoopt een spoedig antwoord te krijgen van de bewindspersoon. Craft wil weten of de staatssecretaris op de hoogte is van de cijfers die aantonen dat kleine brouwerijen te maken krijgen met 20% accijnsverhoging. Ook wil de branchevereniging weten of Van Rij op de hoogte is van de oplossingen vanuit de branche en of hij de stijging disproportioneel vindt en waarom hij dan de motie naast zich neerlegt.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops