Fabrikanten

CBL: Supermarkten goed op weg met duurzame verpakkingsdoelstellingen

LEIDSCHENDAM – Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft, samen met aangesloten supermarkten, doelen gesteld voor het reduceren van verpakkingsmaterialen. Vandaag publiceerde de belangenbehartiger een rapport waaruit blijkt dat de supermarkten goed op weg zijn naar het behalen van de brancheplandoelen: de Verpakkingsrapportage 2021.

Yentl Bocxe Strik  |

CBL stelde doelen voor het reduceren van primaire (verkoopverpakkingen) en secundaire (verzamelverpakkingen) verpakkingsmaterialen. Zo ligt er in 2025 twintig procent minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt en is 95 procent van de verpakkingen recyclebaar. De monitor beschrijft de zes doelstellingen voor de jaren 2022 en 2025 voor het gebruik van duurzame materialen, de reductie van verpakkingsmaterialen, en de recyclebaarheid van de verpakkingen van huismerkartikelen. “Supermarkten werken hard aan deze zes doelstellingen om de overkoepelende ambitie te halen”, meldt CBL. De retailers zijn er al geslaagd in de doelstelling om tachtig procent van het papier en karton in verpakkingen te voorzien van FSC/PEFC-gecertificeerd en/of gerecycled materiaal. Ook de ambitie om in 2022 van de PET- trays en flessen uit gemiddeld veertig procent ‘post-consumer recycled content’ te laten bevatten is behaald. Het gezamenlijke doel van de supermarkten om tachtig procent van de verpakkingen goed recyclebaar te maken is ook bijna gerealiseerd, met een score van 76 procent in 2021.

Recycleadvies
Wel is er nog veel te behalen als het gaat om de weggooiwijzer op de verpakkingen. De doelstelling is om 100 procent van de verpakkingen te voorzien van een recycleadvies, maar in 2021 werd dit op ‘slechts’ 67 procent van de primaire verpakkingen afgebeeld. “Uiteindelijk doel is om het verpakkingsproces zo duurzaam mogelijk in te richten. Daar blijven supermarkten dagelijks aan werken”, aldus Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij het CBL.

Bron: Levensmiddelenkrant

plastic-bottles-115071.jpg