government-3601910_1920.jpg

Achtergrond

CBL positief over hoofdlijnenakkoord toekomstig kabinet

LEIDSCHENDAM – Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft positief gereageerd op het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. De branchevereniging voor supermarkten en foodservicebedrijven is te spreken over de aandacht voor bestaanszekerheid, regeldruk en een gelijk speelveld in Europa.

Redactie |

Het CBL hoopt vooral op blijvende aandacht voor koopkracht van de burger en lastenverlichting voor bedrijven. De brancheorganisatie is zeer te spreken over de aangekondigde lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale druk. "Het CBL ondersteunt ook de focus op het verbeteren van het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland. Het terugdraaien van recente lastenverzwaringen en het verminderen van regeldruk zijn positieve stappen voor ondernemers", schrijft het CBL in haar reactie.

Regeldruk
Hoge regeldruk zorgt voor een rem op de ambities op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Het CBL is dan ook tevreden met de intentie de regeldruk te verminderen. Het beperken van de administratieve lasten en meer aandacht voor de praktische uitvoering sluit aan bij de wensen van de branchevereniging.

Onze supermarkten en foodservicebedrijven opereren binnen de interne Europese markt. Extra nationale wetgeving bovenop Europese regelgeving zorgt voor een ongelijk speelveld en belemmert ook weer de ambities op duurzaamheid en gezondheid. De intentie van de partijen om ook hier iets aan te doen valt ook bij het CBL in de smaak.

Input
"Dit hoofdlijnenakkoord biedt een stevige basis voor toekomstige maatregelen, maar er is nog veel werk nodig om deze plannen te concretiseren. Het CBL staat klaar om vanuit de praktijk mee te denken en constructieve input te leveren. Voor die uitwerking zal het CBL blijven inzetten op duidelijke regelgeving en een gelijk speelveld", meldt het CBL.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops