Formules

Fabrikanten

CBS: Voeding wordt alsmaar duurder

DEN HAAG – De prijzen van consumentengoederen en – diensten zijn in februari opnieuw duurder dan vorig jaar. De inflatie is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 6,2 procent. Dat was in januari 6,4 procent.

Lisa van der Linden |

Die kleine daling heeft te maken met de prijsontwikkeling van energie. Het CBS heeft de prijsontwikkelingen van voeding onder de loep genomen. Op jaarbasis nam de prijs toe met 4,3 procent in januari en 4,9 procent in februari.

Bron: Levensmiddelenkrant 

20181109_100943-consument-koffie-en-koek.jpg