amsterdam-gcdb7cbd4f_1920.jpg

Onderzoek

CBS: Consumentenvertrouwen iets gedaald

DEN HAAG – Consumenten zijn deze maand vrijwel even pessimistisch als vorige maand. Het consumentenvertrouwen daalde zelfs met één punt naar -38. De verslechtering komt geheel voort uit het oordeel over het economische klimaat in Nederland. Consumenten zien vooral de economische situatie de komende 12 maanden somber in.

Redactie |

Over de eigen koopbereidheid zijn consumenten minder somber. De eigen financiële situatie voor de komende 12 maanden wordt beter beoordeeld. De score voor mei is de eerste daling van het consumentenvertrouwen sinds september 2022 toen de laagste score ooit werd genoteerd, -59.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops