logo-utwente-foto-spiegel3.jpg

Fabrikanten

Coca-Cola ondersteunt onderzoek naar hergebruik CO2

ROTTERDAM – De investeringstak van Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) investeert in onderzoek van de Universiteit van Twente naar de afvang van CO2. De universiteit doet samen met de Spaanse Universitat Rovira i Virgili in Tarragona onderzoek naar de mogelijkheden om schadelijke CO2-uitstoot om te zetten in producten voor de industrie.

Redactie |

De focus van het onderzoek is het ontwikkelen van een nieuwe reactor om CO2 uit de buitenlucht af te vangen, meldt de Universiteit van Twente. Dat kan dan gebruikt worden in bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, suikers en het gebruik in synthetische brandstoffen. Het afvangen van stikstof op de plekken waar de uitstoot plaatsvindt, en die vervolgens om te zetten in nuttige producten, kan volgens CCEP een ‘belangrijke stap vormen om klimaatverandering aan te pakken’.

Hulpbron
“We dagen onszelf uit om anders na te denken over CO2, dat vaak alleen wordt gezien als een schadelijk afvalproduct. Wat als we niet alleen CO2 uit de atmosfeer kunnen halen, waar we weten dat het schade veroorzaakt, maar het ook kunnen omzetten in iets nuttigs? Dan kunnen we het beschouwen als een waardevolle hulpbron”, zegt Craig Twyford, hoofd van CCEP Ventures. “Het financieren van deze projecten is een geweldige kans voor ons om voorop te lopen op het gebied van wetenschappelijke ontdekking en innovatie. We denken dat het niet alleen het potentieel heeft om onze activiteiten aanzienlijk te beïnvloeden, maar het kan ook worden geïmplementeerd in verschillende sectoren om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en om de CO2 in onze atmosfeer beter te benutten."

CCEP Ventures investeert in meerdere samenwerkingen met onderzoeksinstituten en bedrijven. Deze investeringen zijn onderdeel van de ambitie van het bedrijf om de absolute uitstoot van broeikasgassen in de hele keten te verminderen met 30% in 2030.

Bron: Levensmiddelenkrant