french-fries-5625412_1920.jpg

Achtergrond

Doelen Nationaal Preventieakkoord worden niet gehaald

BILTHOVEN – De afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord zorgen niet voor de afgesproken reducties in overgewicht, roken en alcoholgebruik. In nieuwe doorrekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt de conclusie getrokken dat het percentage van de Nederlandse bevolking met overgewicht niet daalt maar doorstijgt. Weliswaar minder snel dan zonder afspraken maar de doelen worden bij lange na niet gehaald.

Redactie |

In 2018 heeft de overheid met zeventig organisaties afspraken gemaakt over overgewicht, alcoholgebruik en roken. Deze zijn samengevat in het Nationaal preventieakkoord (NPA). In 2022 concludeerde het RIVM ook al dat de helft van de doelen uit het NPA niet zouden worden gehaald.

Overgewicht
In 2040 mag volgens het NPA maximaal 38% van de volwassenen en 9,1% van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar overgewicht hebben. Met de huidige afspraken heeft het RIVM berekend dat 56% van de volwassen en 14% van de kinderen overgewicht zal hebben. Zonder afspraken zouden we uitkomen op respectievelijk 58 en 15 procent. Het RIVM geeft aan dat er extra en steverige maatregelen nodig zijn om de doelen te halen, bijvoorbeeld gezond voedsel goedkoper maken, ongezond voedsel duurder en reclame voor ongezond voedsel beperken.

Problematisch alcoholgebruik
De doelen hier voor 2040 zijn maximaal 5% van de volwassenen die problematisch drinkt en het aantal jongeren dat zegt de afgelopen maand gedronken te hebben moet naar 15%. Het RIVM verwacht hier dat het aantal nauwelijks zal dalen en dat ook hier veel van de afspraken in het NPA weinig effect zullen hebben. Hier zijn eveneens extra en steviger maatregelen nodig zoals alcoholhoudende dranken duurder maken, minder beschikbaar maken en reclame beperken.

Roken
Ook hier zijn ambitieuze doelstellingen in het NPA geformuleerd. In 2040 zou nog maar 5% van de volwassen moeten roken en geen enkele jongere. In de berekeningen van het RIVM komt dit percentage uit op 10% van de volwassenen waar het zonder afspraken 13% zou zijn in 2040. Bij de jongeren van 12 tot en met 16 jaar zou dat met de maatregelen uit het NPA uitkomen op 4%, zonder zou dat 5% zijn. Ook hier moet ingegrepen worden met extra prijsverhogingen op sigaretten en shag bovenop de verhogingen die al aangekondigd zijn. In het onderzoek heeft het RIVM niet gekeken naar vapen.

Foodwatch
In een reactie op de berekeningen over overgewicht van het RIVM zegt voedselwaakhond Foodwatch-directeur Nicole van Gemert: “We moeten als Foodwatch een zorgelijke conclusie trekken. De maatregelen uit het preventieakkoord om overgewicht tegen te gaan falen op meerdere fronten. Extra stappen zijn noodzakelijk, en wel nu. We hebben nú een suikertaks nodig, we hebben nú een btw-verlaging op groente en fruit nodig, we hebben nú een verbod op kindermarketing nodig. Alles moet heel snel worden vastgelegd in een harde wet, en de lobby en industrie moeten van tafel.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops