agriculture-1359862.jpg

Onderzoek

EFSA: Verband tussen pesticiden en Parkinson onvoldoende getest

CULEMBORG - De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) wil het toelatingsbeleid van pesticiden uitbreiden zodat meer duidelijkheid kan worden verkregen over de mogelijke verbanden tussen het gebruik van verdelgingsmiddelen en het ontstaan van de ziekte van Parkinson. De pesticiden zouden bij toelating niet voldoende worden getest op het potentiële verband met betrekking tot het ontstaan van de ziekte. De resultaten van verschillende epidemiologische onderzoeken wijzen namelijk uit dat de progressieve hersenziekte vaker voorkomt onder boeren en in gebieden met intensieve teelt.

Redactie |

Bas Bloem, Hoogleraar neurologie Radboud UMC, heeft zich jarenlang ingezet om het feil in de toelatingsprocedure onder de aandacht te brengen, en is dan ook zeer verheugd dat hier nu wetenschappelijke unanimiteit is bereikt binnen de EFSA. “De alarmbel heeft luid gerinkeld, het besef is doorgedrongen, er worden eindelijk stappen gezet”, zegt Bloem.

Hoepel
Dit jaar zal de EFSA de opdracht voor het ontwikkelen van een methodiek waarmee de relatie tussen pesticiden en de ziekte van Parkinson kan worden getest uit zetten. De Hoogleraar noemt dit ‘de hoepel’ waar toegelaten middelen, en cocktails van middelen, doorheen moeten springen om toegestaan te blijven. Eén van de eerste stoffen die volgens Bloem door deze hoepel zouden moeten springen is de stof glyfosaat, vanwege de manier waarop de stof de ademhalingsketen in de cellen aantast.

Bron: Levensmiddelenkrant