Fabrikanten

Energie-intensieve bedrijven vragen steun van de overheid

DEN HAAG - Twintig brancheorganisaties, waarvan acht uit de levensmiddelenindustrie, hebben de handen ineengeslagen en luiden de noodklok. Stuk voor stuk zijn het branches die veel energie gebruiken. Door de enorm gestegen energieprijzen dreigen ondernemers in de problemen te komen.

Gerard van Oosbree |

Met de actie ‘laat het ons blijven maken’ vragen de organisaties aandacht hiervoor. De actie wordt gecoördineerd door ondernemersvereniging VNO-NCW. De brancheorganisaties roepen de politiek op om ondernemers op de korte termijn tijdelijk tegemoet te komen en het EU-steunkader hiervoor te gebruiken. Zij willen dat de ondernemers op langere termijn perspectief wordt geboden en ondersteuning bij verduurzaming.

Doorberekenen
Veel ondernemers hebben hun energieprijzen heel hard zien stijgen. De bedrijven die leveren aan de retail kunnen niet alle kosten doorberekenen aan hun klanten. Dat gaat ten koste van de brutomarge. Landen om ons heen hebben al gekozen om hun ondernemers te helpen in deze crisis.

Oneerlijke concurrentie
Volgens industriële bakker Astrid Schelleman leidt dat tot oneerlijke concurrentie. “Voor leveringen naar Duitsland en Frankrijk kom je direct in de squeeze. Bedrijven daar krijgen namelijk wel steun. Grootste vrees is dat we er niet aan ontkomen om lijnen, deels, stil te moeten leggen. Het gevolg is dat we leveringen moeten stoppen en daardoor werkgelegenheid voor onze medewerkers niet meer kunnen garanderen.”

Bron: Levensmiddelenkrant

flyer-energie-intensieve-branches-2.jpg